Skip to content

Studentenraden opgelet! Dit kunnen jullie met de Werkagenda MBO

JOB, het ministerie van Onderwijs, de MBO Raad en andere organisaties hebben afspraken gemaakt om het onderwijs te verbeteren. Deze afspraken staan in de Werkagenda MBO. Iedere school moet afspraken maken om deze plannen de komende vier jaar uit te voeren. Dit noemen we de kwaliteitsafspraken. Als deze afspraken goedgekeurd worden, krijgt de school geld om ze uit te voeren. De studentenraad moet met de kwaliteitsafspraken van de school instemmen, anders worden de afspraken niet goedgekeurd. Zorg er dus voor dat jullie als studentenraad de rest van het schooljaar worden betrokken bij het maken van de afspraken!

We hebben een aantal onderwerpen uit de werkagenda op een rijtje gezet waarover jullie goed kunnen meedenken:

 1. Mbo’ers zijn studenten
 • Scholen moeten het mogelijk maken om studieverenigingen op te richten.
 • Scholen zorgen voor een studentenkaart voor alle mbo’ers. Hiermee heb je recht op studentenkortingen.
 • Scholen zorgen er samen met gemeenten voor dat mbo-studenten mee kunnen doen aan het studentenleven, zoals aan introductieweken. Ook kijken scholen of ze kunnen meebetalen aan studentensportverenigingen, zodat mbo’ers hier lid van kunnen worden.
 1. Studentenwelzijn
 • Scholen maken samen met studenten een plan om ervoor te zorgen dat school een veilige plek is voor alle studenten.
 • Scholen zorgen voor betere begeleiding van studenten met een ondersteuningsbehoefte bij hun aanmelding op school en bij hun stages.
 • Scholen zorgen dat er meer aandacht is voor de mentale gezondheid van studenten. Ook willen ze beter kunnen herkennen wanneer het niet goed gaat met een student en zorgen ze voor plekken waar studenten makkelijk over mentaal welzijn kunnen praten.
 1. LOB
 • Scholen verbeteren LOB. Ze krijgen meer geld hiervoor, wat ze bijvoorbeeld kunnen gebruiken voor het organiseren van kennismakingen met bedrijven.
 • Scholen geven extra begeleiding aan studenten in hun laatste jaar om ze voor te bereiden op hun toekomstige baan.
 1. Stage
 • Scholen verbeteren de stagebegeleiding. Het wordt bijvoorbeeld verplicht dat de stagebegeleider vanuit school minimaal drie keer contact heeft met het stagebedrijf en de student.
 • Scholen zorgen dat studenten gesteund worden en weten waar ze terechtkunnen op school wanneer ze te maken hebben met stagediscriminatie of uitbuiting op stage.
 • Scholen moedigen studenten ook aan om stagediscriminatie te melden. Studenten krijgen bij een melding altijd een vervangende stage.
 • Scholen zorgen er ook voor dat studenten weten waar ze buiten de school stagediscriminatie kunnen melden, als ze zich niet veilig genoeg voelen om dat op school te doen.

Over sommige van deze onderwerpen moeten scholen verplicht afspraken maken. Bij andere onderwerpen moeten scholen onderzoeken of ze hier iets mee kunnen doen, en of het onderwerp speelt op jullie school. Als ze er niets mee kunnen doen, moeten ze uitleggen waarom niet. Aan jullie de taak om te controleren of scholen dit goed hebben onderzocht en uitgelegd.

In de werkagenda staan nog veel meer plannen waarover scholen afspraken moeten maken. Ook hier moeten jullie mee instemmen. Zorg dus dat jullie van alle kwaliteitsafspraken op de hoogte zijn!

Back To Top