Skip to content

Hoe lang blijft een behaald resultaat geldig?

Hierover bestaan geen landelijke normen meer. Jouw school kan daar wel beleid over hebben opgesteld, wat dan terug te vinden moet zijn in de schoolregels over onderwijs en examinering. Als daar een termijn staat genoemd, weet je of je op basis van jouw resultaat nog in aanmerking komt voor een vrijstelling. Val je erbinnen, dan kan je een aanvraag indienen bij de examencommissie van je opleiding.

In alle overige gevallen is het aan een examencommissie om hierover een afweging te maken, een beslissing te nemen en dit vast te leggen in het examendossier. Daarbij moet een examencommissie in ieder geval goed kijken of het examen waarvoor het resultaat in het verleden is behaald, nog qua niveau en inhoud vergelijkbaar is met het examen waarvoor vrijstelling wordt verleend. Ook moet de examencommissie aannemelijk maken dat de student het niveau nog beheerst op het moment dat het nieuwe diploma wordt behaald, bijvoorbeeld door na te gaan in hoeverre een vaardigheid of kennis is onderhouden in de tussentijd, of nog zal terugkomen in overige delen van de opleiding.

Staat je vraag er niet bij?

Laat het ons weten! Wij proberen je vraag te beantwoorden of je bij een klacht te voorzien van een advies.

PS. JOB MBO is dé landelijke jongerenorganisatie die mbo-studenten een stem geeft in het onderwijs. Jouw verhaal is voor ons een belangrijk signaal. Hierdoor zorgen wij dat jouw onderwijs nog beter wordt!

Dien je vraag of klacht in
Back To Top