Skip to content

Mag ik mijn gemaakte toetsen en examens inzien?

Je hebt altijd het recht de toetsen en examens die je school maakt in te zien.

In het OER moet staan:

  • op welke manier en binnen welke periode je inzage krijgt in je beoordeelde werk.
  • binnen welke periode de uitslagen bekend worden gemaakt.

Voor centrale examens Nederlands geldt dat je binnen vier weken nadat landelijk de resultaten bekend gemaakt zijn bij de examencommissie van je school een verzoek tot inzage kunt indienen.

Het centraal examen rekenen kun je ook op verzoek inzien. Dat kan je regelen via je rekendocent. Dit kan tot uiterlijk vier weken na de laatste afnamedatum van het rekenexamen.

Ben je te laat voor de inzageperiode? Vraag je docent om een deelrapportage. In zo’n rapportage staat hoe je op elk domein gescoord hebt. Deze deelrapportage is ook in te zien nadat de inzageperiode afgelopen is.

 

Staat je vraag er niet bij?

Laat het ons weten! Wij proberen je vraag te beantwoorden of je bij een klacht te voorzien van een advies.

PS. JOB MBO is dé landelijke jongerenorganisatie die mbo-studenten een stem geeft in het onderwijs. Jouw verhaal is voor ons een belangrijk signaal. Hierdoor zorgen wij dat jouw onderwijs nog beter wordt!

Dien je vraag of klacht in
Back To Top