Skip to content

Waar kan ik terecht met een klacht over de beoordeling van een examen?

Als je klacht gaat over de beoordeling van een examen, volg dan onderstaand stappenplan.

Stap 1. De examencommissie

Als je een klacht hebt over een toets die je hebt gemaakt, of je vindt dat je verkeerd beoordeeld bent, dan is er op iedere school een Examencommissie waar je je klacht kan indienen. De Examencommissie bestaat meestal uit mensen van je school. Let op: het kan dus zijn dat daar nét iemand in zit waarover je een klacht indient!

Stap 2. Naar Commissie van Beroep

Als je het niet eens bent met wat de Examencommissie met jouw klacht doet, dan kun je naar de Commissie van Beroep. In deze commissie mogen wel mensen van je school zitten, maar ze mogen geen deel uitmaken van het bevoegd gezag en mogen geen lid zijn van de Examencommissie. Een ROC kan ook samen met andere ROC’s een Commissie van Beroep instellen. De Commissie van Beroep oordeelt over beslissingen van de Examencommissie en van de examinatoren.

Waar staan de adressen van de commissies?
In het OER (Onderwijs en Examenreglement) van je opleiding vind je het adres waar je de brief naartoe moet sturen en de reactietermijn.

 

Heb je een klacht over een Centraal Examen Nederlands of Engels? Neem dan contact op met ons!

Klachten insturen is belangrijk, omdat hierdoor soms fouten in de examens aan het licht komen. Wij verzamelen alle klachten en sturen ze door naar het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Soms is het al genoeg dat 1 student ons laat weten dat er een fout in een vraag zit. Wij sturen dit door en als het klopt wordt de vraag geneutraliseerd. Dat betekent dat hij niet meer meetelt in de beoordeling. Het loont dus om kritisch naar de examens te kijken en je klacht te melden!

Staat je vraag er niet bij?

Laat het ons weten! Wij proberen je vraag te beantwoorden of je bij een klacht te voorzien van een advies.

PS. JOB MBO is dé landelijke jongerenorganisatie die mbo-studenten een stem geeft in het onderwijs. Jouw verhaal is voor ons een belangrijk signaal. Hierdoor zorgen wij dat jouw onderwijs nog beter wordt!

Dien je vraag of klacht in
Back To Top