skip to Main Content

Wat zijn de centrale examens en wat zijn instellingsexamens?

Centrale examens zijn landelijke examens die elke mbo-student uiteindelijk verplicht moet maken. Deze examens worden digitaal afgenomen en zijn voor iedereen hetzelfde. Studenten op alle mbo-niveaus maken examens in:

  • Nederlandse taal (lezen en luisteren)
  • Rekenen*

Studenten op mbo 4 gaan daarnaast vanaf studiejaar 2017-2018 ook centraal examen doen in:

  • Engels (Lezen en Luisteren)

De centrale examens taal en rekenen worden gemaakt door cito in opdracht van het College voor Toetsen en Examens (CvTE).

Instellingsexamens zijn alle andere vakken waar jij toetsen of examens van moet maken. Deze verschillen per opleiding en per school.

Let op! Voor taal en rekenen krijg je ook  toetsen, examens en/of opdrachten van je school, dit zijn geen centrale examens maar zijn instellingsexamens.

*Alle mbo-studenten moeten het rekenexamen maken. Het resultaat telt nog niet mee voor je diploma. Het resultaat staat wel op je resultatenlijst. Start je vanaf september 2022 met je mbo-opleiding, dan telt het resultaat wel mee voor je diploma.

Staat je vraag er niet bij?

Laat het ons weten! Wij proberen je vraag te beantwoorden of je bij een klacht te voorzien van een advies.

PS. JOB MBO is dé landelijke jongerenorganisatie die mbo-studenten een stem geeft in het onderwijs. Jouw verhaal is voor ons een belangrijk signaal. Hierdoor zorgen wij dat jouw onderwijs nog beter wordt!

Dien je vraag of klacht in
Back To Top