Skip to content

Wat zijn de toelatingseisen voor het hbo?

Studenten met een diploma mbo-4 of havo kunnen naar het hoger beroepsonderwijs (hbo). Leerlingen met een vwo-diploma of hbo-propedeuse kunnen ook voor een studie aan een universiteit kiezen.

Ben je bij de start van de hbo-opleiding minimaal 21 jaar, maar heb je niet de juiste vooropleiding? Dan kan je een toelatingsonderzoek (21+toets doen) doen bij een universiteit of hogeschool om alsnog te worden toegelaten. Voor meer informatie, zie de vraag ‘Kan ik ook zonder diploma naar het hbo?’.

Een hogeschool kan in een aantal gevallen extra eisen stellen aan de student:

  • Voor de pabo(lerarenopleiding basisonderwijs) gelden strengere toelatingseisen. De toelatingseisen gelden voor een aantal basisschoolvakken. Voldoet het diploma van een aankomend student niet aan de eisen voor deze vakken? Dan moet de aanmelder een toelatingstoets maken. Veel hbo-instellingen geven cursussen in de zomervakantie zodat je je kunt voorbereiden op deze toets. De cursussen zijn afgestemd op de toets. Als je enthousiast de cursus volgt, dan is de kans groot dat je de toets haalt! Maar ook als je één of meerdere toelatingseisen niet haalt, mag je aan de pabo beginnen. Voor meer informatie, zie de vraag ‘Ik wil naar de pabo, wat zijn de toelatingseisen?’
  • Er kunnen ook selectie-eisen worden gesteld. Je moet dan je motivatie goed kunnen verwoorden of bewijzen dat je talent hebt voor de opleiding. Dit komt veel voor bij de kunstacademies en sportopleidingen en soms ook wel bij business schools. Vaak houden deze opleidingen selectievoorrondes, die al in januari of februari beginnen.
  • Bij een numerus-fixus-opleiding wordt er maar een beperkt aantal studenten tot de opleiding toegelaten. Bij deze opleidingen worden niet meer studenten aangenomen dan van tevoren is vastgesteld. Daarvoor worden extra toelatingseisen gesteld. Voor meer informatie, zie ‘Hoe werkt selectie/numerus fixus op het mbo’?

Bron:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/numerus-fixus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/studiekeuze-en-toelating

Staat je vraag er niet bij?

Laat het ons weten! Wij proberen je vraag te beantwoorden of je bij een klacht te voorzien van een advies.

PS. JOB MBO is dé landelijke jongerenorganisatie die mbo-studenten een stem geeft in het onderwijs. Jouw verhaal is voor ons een belangrijk signaal. Hierdoor zorgen wij dat jouw onderwijs nog beter wordt!

Dien je vraag of klacht in
Back To Top