Skip to content

Wordt er rekening gehouden met mijn beperking tijdens centrale examens?

De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) verplicht jouw school, in dit geval de examencommissie, om belemmeringen weg te nemen die voortkomen uit jouw beperking of ondersteuningsbehoefte. Er zijn verschillende aangepaste examens mogelijk, maar omdat het gaat om landelijke examens zijn hieraan extra regels verbonden.

Het eerste wat je als student het beste kunt doen is contact opnemen met de examencommissie van je school. Het is belangrijk om dit zo snel mogelijk te doen. Je geeft als student tijdens de aanmelding voor een opleiding of gedurende de opleiding bij de examencommissie aan dat je een ondersteuningsbehoefte hebt. Daarna is school verplicht om samen met jou te kijken naar welke mogelijkheden er zijn om aanpassingen te doen tijdens examens.

Het College voor Toetsen en Examens (maakt de centrale examens in het mbo) maakt ieder jaar een brochure over de mogelijkheden voor studenten met een ondersteuningsbehoefte. Hierin staan een aantal standaard aanpassingen beschreven. Je school bepaalt op basis van deze mogelijkheden welke aanpassingen je krijgt tijdens je examens. Klik hier voor de brochure.

Als deze aanpassingen niet passen bij jouw ondersteuningsbehoefte, dan kijkt jouw school samen met het CvTE naar een specifieke maatwerk aanpassing voor jou.

Staat je vraag er niet bij?

Laat het ons weten! Wij proberen je vraag te beantwoorden of je bij een klacht te voorzien van een advies.

PS. JOB MBO is dé landelijke jongerenorganisatie die mbo-studenten een stem geeft in het onderwijs. Jouw verhaal is voor ons een belangrijk signaal. Hierdoor zorgen wij dat jouw onderwijs nog beter wordt!

Dien je vraag of klacht in
Back To Top