Skip to content

Wees bewust van wat je zegt: JOBmbo ondertekent het mbo-manifest

Het mbo is een net zo goede opleidingskeuze als iedere andere opleidingsvorm. Toch zijn er veel mbo’ers die ervaren dat er negatief over hun opleiding wordt gesproken of gedacht. Onterecht, vinden niet alleen de Utrechtse mbo-scholen en gemeente Utrecht, maar ook de landelijke MBO Raad en JOBmbo. Daarom slaan wij nu de handen ineen om zoveel mogelijk mensen bewust te maken van de effecten van hun woordkeuze. Met ons ‘mbo-manifest’ roepen wij politici, gemeenten, onderwijs, werkgevers en media op om beter na te denken over hun taalgebruik als ze praten over het onderwijs en meteen verschillende wijzigingen door te voeren.

Ons manifest stelt dat gelijkwaardigheid in het onderwijs begint met de manier waarop we erover praten. Het gebruik van termen zoals ‘hoger’ en ‘middelbaar’ draagt bij aan een onterecht negatief beeld van het mbo, waar jongeren de gevolgen van merken. Het mbo-manifest geeft verschillende voorbeelden van inclusiever taalgebruik die mensen meteen al kunnen toepassen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkt ondertussen aan andere officiële benamingen voor het mbo, hbo en wo.

Celine van Bronswijk, bestuurslid van JOBmbo, heeft meegedacht over het manifest: “Het mbo is niet minder dan het hbo of het wo, maar dat beeld bestaat helaas wel in de samenleving. Dat komt deels ook door taalgebruik. We hopen dat dit manifest mensen laat inzien dat ze andere woorden kunnen gebruiken als het gaat over het mbo. Daarmee hopen we uiteindelijk op een gelijkere waardering voor mbo’ers in onze samenleving!”

Gedeelde verantwoordelijkheid en inzet
Het manifest is ondertekend door lokale en landelijke partijen: Gemeente Utrecht, de Utrechtse mbo-scholen, mbo-studentenraad SR030, de MBO Raad en JOBmbo. LAKS, Leraren van het Jaar en de Utrechtse Onderwijsagenda ondersteunen de oproep. Het laat zien dat de huidige manier waarop over het mbo en mbo’ers wordt gesproken ook in het hele land als probleem wordt ervaren. Daarom spreken de ondertekenaars gezamenlijk het hele land aan.

Download en lees het manifest hieronder!

Back To Top