Skip to content

Weigering mbo-studenten met beperking onaanvaardbaar

De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) is niet verrast door het artikel in de NRC van 7 augustus jl. waarin uiteengezet wordt dat studenten niet toegelaten worden vanwege een autistische stoornis. Regelmatig komen er bij JOB klachten binnen van (toekomstige) studenten die geweigerd worden omdat ze een beperking, stoornis of ziekte hebben. “Het is schandalig dat scholen studenten op deze manier behandelen,” aldus Michiel Steegers (voorzitter JOB).

JOB vindt het onbegrijpelijk dat scholen keer op keer studenten weigeren terwijl dit in strijd is met de wet gelijke behandeling. Er mag geen onderscheid gemaakt worden op grond van handicap of chronische ziekte. Een school heeft de plicht om ondersteuning te bieden aan studenten met een beperking. Uit angst dat studenten hun diploma niet halen, houden de scholen deze studenten liever buiten de deur. Daardoor zitten veel studenten thuis zonder opleiding en toekomstperspectief. Steegers: “Sterker nog, JOB kent studenten die het advies gekregen hebben om een Wajong uitkering aan te vragen. Dat is natuurlijk onaanvaardbaar.”

Hoewel een school advies mag geven over het volgen van een opleiding, ligt de keuze altijd bij de student. Te vaak ‘vergeten’ scholen te melden dat het een advies betreft. Scholen moeten hun verantwoordelijkheid nemen en niemand het recht op onderwijs ontnemen.
Studenten die geweigerd worden, kunnen zich melden bij JOB voor hulp en advies. Steegers: “Studenten moeten zich niet neerleggen bij zo’n besluit van school. Iedereen moet een gelijke kans krijgen om een opleiding naar keuze te volgen.”

Back To Top