Skip to content

Zorg voor beter maatwerk in het mbo

“Bij een kwart van de opleidingen is het maatwerk onvoldoende,” stelt de onderwijsinspectie in hun rapport Staat van het Onderwijs. Vooral in het taal- en rekenonderwijs geldt dat er meer maatwerk en afstemming met de beroepsgerichte vakken nodig is. Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) betreurt het dat bij zo’n groot aandeel van de opleidingen het maatwerk niet aan de eisen voldoet. Voorzitter Nicky Nijhuis “Door het taal- en rekenonderwijs af te stemmen op de opleiding kan je studenten motiveren. Nu zien studenten vaak niet het nut in van de rekentoets maar als de lesstof wordt afgestemd op het beroep kan motivatie zorgen voor hogere resultaten. Maatwerk zorgt voor die extra lading die studenten nodig hebben.”

Dat het maatwerk in het mbo achterblijft blijkt vooral uit het taalvaardigheidsniveau van mbo-studenten en de resultaten van het rekenexamen. De inspectie constateert grote niveauverschillen tussen studenten waar docenten onvoldoende rekening mee houden. Het lesmateriaal wordt vaak niet geschikt bevonden en studenten geven zelf ook aan dat docenten onvoldoende zijn toegerust.

Het oordeel van de inspectie heeft JOB vorig jaar ook al geconstateerd tijdens de JOB-rekentour. “Tijdens onze rekentour zagen we grote niveauverschillen tussen mbo-instellingen maar ook tussen studenten in dezelfde klas waren grote verschillen aanwezig. Wij hebben destijds aan de bezochte scholen, het Ministerie van Onderwijs en studentenraden onze bevindingen laten weten. Het is jammer om te moeten constateren dat er een jaar later niets is verbeterd”, zegt Nicky Nijhuis. “Wat ons betreft kan er pas nagedacht worden over het laten meetellen van de rekentoets voor de slaag- en zakregeling wanneer het rekenonderwijs op orde is.”

De onderwijsinspectie laat in het rapport ook weten dat het afgelopen jaar de examencommissies en de kwaliteit van de examens zijn verbeterd op mbo-instellingen. Ondanks de verbetering vindt JOB het jammer om te zien dat bij drie op de tien opleidingen er nog steeds geen adequate borging van examens is. JOB stelt dat de waarde van een mbo-diploma door deze verschillen in afnamecondities niet overal gelijk is. Bij niet-bekostigde instellingen voldoet de examinering en diplomering zelfs bij de helft van de onderzochte gevallen niet. JOB verwacht dan ook dat instellingen er hard aan zullen werken om dit zo snel mogelijk op orde te brengen. De inhaalslag die de afgelopen jaren gemaakt is in het mbo biedt hoop voor de toekomst.

Back To Top