Skip to content

Bijna de helft van de mbo-studenten heeft studievertraging, zestig procent voelt zich mentaal slecht

JOB heeft aan 1.127 mbo-studenten een aantal vragen gesteld over hoe het nu met ze gaat. JOB is erg geschrokken van de hoeveelheid studenten die aangeeft studievertraging te hebben opgelopen sinds de start van de coronacrisis. Bijna de helft (47%) van de mbo-studenten zegt dat ze studievertraging hebben opgelopen.

De duur van de vertraging verschilt. Een derde (33%) heeft 1 tot 3 maanden studievertraging opgelopen. 10% heeft minder dan een maand studievertraging, 17% 4 tot 6 maanden en 14% 6 maanden of meer. Ongeveer een kwart van de studenten (26%) weet (nog) niet precies hoe lang de studievertraging gaat zijn.

Dat het aantal zo groot is, baart JOB zorgen. Voor studenten is de studievertraging heel vervelend, want vaak liggen de redenen ervan buiten hun macht, zoals het uitvallen van praktijklessen. Daarnaast vragen we ons af: kunnen de scholen volgend schooljaar de aantallen studenten aan, als er zoveel studenten vertraging oplopen maar er ook weer nieuwe eerstejaars starten? We vinden het belangrijk dat wanneer de crisis voorbij is, aan studenten goede onderwijskwaliteit kan worden geboden en zij zo snel mogelijk hun vertraging in kunnen halen.

Aan de studenten is ook gevraagd hoe zij zich op dit moment voelen als ze het vergelijken met voor de coronacrisis. Ook deze cijfers zorgen voor weinig optimisme: 60% geeft aan dat ze zich slechter of veel slechter voelen dan voor de crisis. Ook geeft bijna de helft (48%) van de studenten die studievertraging heeft opgelopen dat dit onder andere komt door mentale problemen (bijvoorbeeld depressie en motivatieproblemen).

De coronacrisis is in eerste instantie een medische crisis, maar de mentale problemen onder jongeren worden ook alsmaar groter en groter naarmate de situatie langer duurt. Volgens JOB speelt onzekerheid en gebrek aan perspectief een grote rol. Studenten weten heel slecht waar ze aan toe zijn als het gaat om hun opleiding, en dat geeft veel stress. JOB denk dat het geven van duidelijkheid in deze onzekere tijden belangrijk is, ook al betekent dit misschien dat sommige delen van de studie definitief niet door kunnen gaan.

We hebben studenten ook gevraagd wat voor invloed de avondklok heeft op hun leven. Veel van hen geven aan dat ze begrip hebben voor de maatregel, omdat we zo sneller uit de crisis kunnen komen. Maar ook laten veel studenten weten wel heel erg negatieve gevolgen ondervinden van de avondklok. Er is al weinig leuks te doen voor hen op het moment, maar nu worden ook de rondjes wandelen, sporten of even langs gaan bij een vriend of vriendin niet meer mogelijk. Dit zorgt voor eenzame en depressieve gevoelens.

Door het niet doorgaan van lessen valt voor veel studenten ook een groot deel van hun sociale leven weg. Uit ons vorige onderzoek onder studenten kwam al naar voren dat driekwart het contact met zijn of haar klasgenoten mist. In dit onderzoek geeft 46% aan dat ze zich weer beter zouden voelen als er meer sociale (online) activiteiten met klasgenoten worden georganiseerd. Hoewel het geven van onderwijs ook heel belangrijk is, willen we graag benadrukken dat ook het sociale aspect van het onderwijs ook niet uit het oog moet worden verloren.

Verder hebben we ook gevraagd of studenten extra schoolkosten hebben gemaakt door de coronacrisis. Hier komt naar voren dat 38% extra schoolkosten heeft gemaakt. De hoogte van die kosten is ook best fors: 35% geeft aan dat dit meer dan 250 euro is. 26% heeft 101 tot 250 euro extra uitgegeven, en 23% tussen de 51 en de 100 euro. Volgens JOB is het om deze reden niet meer dan logisch dat studenten worden gecompenseerd voor deze kosten; zij kunnen er immers niks aan doen. Om deze reden is JOB dan ook een petitie gestart, om ervoor te zorgen dat elke mbo-studenten een compensatie krijgt van 300 euro (www.jobmbo.nl/petitie).

Back To Top