Skip to content

Mbo-studenten willen volgend schooljaar weer fysiek les, inhalen studievertraging nog pijnpunt

Eens in de zoveel tijd vraagt JOB een studentenpanel om hun mening over verschillende onderwerpen. Nu het einde van dit bijzondere studiejaar is aangebroken, wilde JOB enerzijds weten hoe studenten dit jaar ervaren hebben en anderzijds hoe zij aankijken tegen het studiejaar dat gaat komen. 842 mbo-studenten gaven hun mening.

In februari gaf ongeveer de helft van de studenten uit het panel aan studievertraging te hebben opgelopen. Dit percentage is nu licht gedaald (40%). Van de groep studenten die zegt studievertraging te hebben opgelopen, weet drie kwart (gedeeltelijk) hoe zijn hun studievertraging kunnen inhalen. Toch geeft bijna de helft van deze groep aan dat ze dit niet gaat lukken of dat ze twijfelen of het gaat lukken.

Naast het lage vertrouwen in het inhalen van de opgelopen vertraging, geven veel studenten aan mentale problemen te hebben ervaren als gevolg van de coronacrisis. Zo zeggen studenten minder lekker in hun vel te zitten (51%), minder structuur in hun leven te hebben (57%), meer slaapproblemen te hebben (39%), zich vaker eenzaam te voelen (45%) en meer motivatieproblemen te hebben (60%). Op het gebied van studievoortgang heeft twee derde het gevoel dat zij minder geleerd hebben. De meerderheid (54%) van de studenten geeft aan geen positieve gevolgen van de coronacrisis te kunnen noemen.

Vooruitblikkend op het volgende studiejaar geeft twee derde van de studenten aan vooral of helemaal fysiek les op school te willen krijgen. Toch zegt twee derde van de studenten dat zij wel weer zullen moeten wennen aan de lange lesdagen en aan het feit dat zij minder hun eigen tijd kunnen indelen. In mindere mate moeten studenten wennen aan het reizen naar school en dat zij weer onder de mensen zijn. 22% van de studenten ziet de lessen volgend jaar het liefst voor de helft online, en voor de helft fysiek op school.

Gezamenlijk laten de resultaten zien dat de coronapandemie ook voor mbo-studenten flinke gevolgen heeft gehad, vooral op mentaal gebied. Goede begeleiding van studenten wordt dan ook nog belangrijker dan in andere jaren. JOB hoopt dat het geld uit de Nationaal Programma Onderwijs (NPO) hier ook voor wordt ingezet.

De grote voorkeur van studenten voor (voornamelijk) fysiek les laat zien dat het openhouden van scholen bij een eventuele nieuwe ‘lockdown’ prioriteit heeft. Hiermee kan studievertraging en mentale problemen voorkomen worden onder studenten. JOB maakt zich zorgen om de geluiden die we horen over scholen die het digitale onderwijs toch door willen zetten en roept scholen op om slechtst bij uitzonderlijke situaties in te zetten op digitaal onderwijs.

——
Voor verdere toelichting en duiding van de resultaten kan er contact worden opgenomen met de voorzitter van JOB, Quin Blokzijl (06-15960114). Voor onderzoekstechnische vragen kan contact opgenomen worden met Matthijs Steur (matthijs@jobmbo.nl) of Nienke Lammertink (nienke@jobmbo.nl), beleidsmedewerkers JOB.

Back To Top