Skip to content

Hoe werkt studentparticipatie?

De sleutel naar goede studentparticipatie is om nieuwsgierig te zijn naar de ervaring van verschillende studenten. Niet iedere student is immers hetzelfde of maakt hetzelfde mee. Dat klinkt misschien als een open deur, maar écht nieuwsgierig zijn kost tijd, aandacht en de mogelijkheid om te luisteren.

Je kunt participatie het best zien als een ladder. Wetenschapper Harry Shier bedacht in 2001 hoe zo’n ladder eruit kan zien. Scholen beklimmen deze ladder naarmate ze beter in staat zijn om te luisteren naar hun studenten en om rekening te houden met hun ervaringen.

Trede 1: Nieuwsgierigheid

Nieuwsgierigheid is de onderste trede van deze ladder. Luister en docenten naar studenten? Wat is er voor docenten beschikbaar om te kunnen luisteren naar studenten? Hebben jullie stilteruimtes, luistertraining voor docenten of andere manieren waardoor studenten weten dat hun mening wordt gewaardeerd?

Trede 2: Stimuleer studenten om hun mening te geven

Op de tweede trede worden studenten aangemoedigd om hun mening te geven. Dat betekent dat studenten niet alleen weten dat hun mening wordt gewaardeerd, maar dat ze actief worden gevraagd om hun mening. Er worden bijvoorbeeld interviews gehouden met studenten, of directie, studentenraad en management komt regelmatig langs in de klas om om je mening te vragen. Misschien spreken docenten je aan in de gang: …wat vind jij eigenlijk van…?

Trede 3: Meebeslissen 

Op de derde trede wordt er rekening gehouden met de mening van studenten. Hieronder valt bijvoorbeeld dat studenten tijdig op de hoogte gesteld worden van veranderingen, dat ze weten welk effect beslissingen hebben op hun onderwijs en dat hun mening wordt meegenomen in het besluit. Door middel van de verschillende rechten van studentenraden wordt hier voor een deel invulling aan gegeven. Op deze manier kan namelijk een groep studenten invloed uitoefenen op het beleid van school.
Maar hoe zit dat voor de rest van de studenten? Hoe wordt hun mening gehoord en meegenomen? Dat kan door ook de eerste en de tweede trap van participatie goed in te vullen. Bekijk in de download hoe de ladder eruit ziet en waar jouw school staat!

Back To Top