Skip to content

Studentenraad en regelementen

Medezeggenschap betekent: meedenken met ‘de leiding’ van je school. Dat houdt in dat de mensen die de regels bedenken, luisteren naar jouw mening. Je mag meedenken en beslissen over nieuwe regels en activiteiten en bekijken of de bestaande regels wel goed worden uitgevoerd. Op deze manier kan het bestuur van jouw opleiding rekening houden met de wensen van de studenten. Om medezeggenschap te hebben moet je in de studentenraad zitten.

Wat is een studentenraad?

Per 1 maart 2011 is iedere school verplicht om een centrale studentenraad te hebben. Deze studentenraad praat mee met wat er speelt op school.

Centrale studentenraad
De centrale studentenraad heeft contact met het College van Bestuur. Deze raad is betrokken bij onderwerpen die voor de gehele instelling van belang zijn. De deelraden (decentrale raden) gaan dan over de zaken die van belang zijn voor de opleiding of de vestiging waarbinnen deze deelraad is opgericht.

Deelraden
Als een onderwijsinstelling te groot is voor studentenraad of op meerdere locaties zit, kunnen deelraden worden opgericht. Deze deelraden overleggen dan met de centrale studentenraad. Het voordeel is dat de deelraden beter weten wat er op hun opleiding, sector, domein of locatie gebeurt en kunnen daardoor de centrale studentenraad goed informeren.

Wat is een medezeggenschapsstatuut?

Op iedere instelling is het verplicht om een medezeggenschapsstatuut te hebben. Hier staan alle afspraken in die gemaakt zijn met het bevoegd gezag over de hele medezeggenschapsstructuur in een instelling. Bijvoorbeeld hoeveel medezeggenschapsraden de instelling moet bevatten en hoe vaak overlegd wordt met het College van Bestuur (bevoegd gezag).

De studentenraad heeft invloed op de inhoud van het statuut. De studentenraad moet namelijk eerst toestemming geven voordat het statuut gebruikt kan worden. Elke vier jaar kan opnieuw bekeken worden of het statuut moet worden aangepast.

In dit statuut moet onder andere staan:

Welke beloning de studenten krijgen voor deelneming aan de raad (Bv. studiepunten of competenties).
– Op welke niveaus van de instelling er raden komen.
– Welke algemene regels gelden voor een raad.

Reglement voor de studentenraad

Hierin staan alle rechten en plichten van de studentenraad. Dit zijn vooral de wettelijke regels en algemene afspraken die de studentenraad met het College van Bestuur maakt. De studentenraad heeft instemming op dit reglement. We hebben een voorbeeldreglement gemaakt. Bekijk het document hier.

Voorzieningen voor de studentenraad

Samen met het bestuur van jouw onderwijsinstelling kan je nu afspraken maken over de voorzieningen voor de studentenraad. Om goed te kunnen functioneren moet de studentenraad bijvoorbeeld beschikken over:

  • Een eigen ruimte om in te werken en vergaderen.
  • Een eigen telefoon en computer(s) met toegang tot het internet.
  • Voldoende papier, enveloppen, pennen en ander materiaal.
  • Verder wordt er soms geregeld dat de studentenraad zijn werk tijdens lesuren kan doen

Ook moet er geld beschikbaar zijn om:

  • Verkiezingen voor de studentenraad te organiseren.
  • De leden van de studentenraad cursussen te laten volgen.
  • Overleg tussen de studentenraad en de andere studenten te organiseren.
  • Hulp van experts in te roepen. Bv in de vorm van trainingen.
  • De onkosten van de leden van de studentenraad te vergoeden.

De beloning verschilt per studentenraad en kan bestaan uit studiepunten, competenties of geld.

JOB heeft alle voorzieningen samengevat in de Handreiking Facilitering Studentenraden.

Als ik mijn mening geef als studentenraadslid, kan dat dan negatieve gevolgen hebben voor de omgang met mijn school?

Nee, dat mag niet! Het is in de wet opgenomen dat het College van Bestuur van de school er voor moet zorgen dat leden van de studentenraad, maar ook oud-leden en kandidaat-leden, niet mogen worden benadeeld in hun positie op school vanwege hun deelname aan de studentenraad. Kortom, als jij je mening geeft, mag het bestuur of de docenten van jouw school je niet anders behandelen. Ook niet als zij jouw mening vervelend vinden!

Gebeurt dit toch? Neem dan contact op met JOB! Wij helpen je verder.

Bron: Wet educatie en beroepsonderwijs. Artikel 8a.1.2. Deelnemersraad, punt 5. 

Back To Top