Skip to content

Vergaderen

Vaste voorzitter en notulist

Een vergadering werkt het best wanneer er een vaste voorzitter wordt gekozen.

Van elke vergadering maak je een verslag, de notulen. Per agendapunt wordt er kort opgeschreven wat er is besloten. Zo ben je altijd up to date. Het is handig om naast de voorzitter een vaste notulist te kiezen. Zorg er voor dat de besluiten en actiepunten duidelijk in het verslag komen! Je kan een notulist aanwijzen (bijvoorbeeld de secretaris), of per vergadering afspreken wie er gaat notuleren.

Kijk voor een voorbeeld agenda en voorbeeld notulen onder aan de agenda!

Tips en tricks:

  1. zorg dat beslissingen duidelijk in de notulen staan
  2. Maak een actielijst en kom hier elke vergadering op terug
  3. Het is handig als de voorzitter dingen samenvat voor de notulist

Vergaderen volgens het BOB-model? Check hier het filmpje!

Back To Top