Skip to content

Instemmingsrecht

Het instemmingsrecht betekent dat een beslissing van het College van Bestuur niet mag worden genomen zonder dat de studentenraad daarmee instemt. Bij sommige onderwerpen mag een College van Bestuur dus geen wijzigingen aanbrengen zonder hier eerst toestemming voor te vragen aan de studentenraad. Op deze pagina’s vind je over welke onderwerpen dat gaat.

Back To Top