skip to Main Content

3. Spel voor studentenraden

Spel voor studentenraden

Voor studentenraden is het niet altijd even makkelijk om gebruik te maken van de rechten die ze hebben. Dit komt deels doordat studenten niet altijd goed weten hoe en wanneer ze deze rechten in kunnen zetten, deels door de ongelijke machtsverhouding met het College van Bestuur, en deels doordat raden soms geen gezamenlijke strategie hebben. Studenten van de Technische Universiteit Delft hebben een bordspel ontwikkeld waarmee studenten over de rechten van de studentenraad leren, ook leren ze samen strategie bepalen. Het spel is ontwikkeld en wordt in 2020 vormgegeven. Zodra het spel van de drukker komt, kun je het via deze pagina bestellen!

Back To Top