Skip to content

Persbericht: Tijd voor informatiepunt passend onderwijs mbo

PERSBERICHT: TIJD VOOR INFORMATIEPUNT PASSEND ONDERWIJS MBO

 

Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) is blij dat er in de politiek wordt gesproken over een informatiepunt passend onderwijs voor scholen[1][2]. Op 23 mei schreef minister Van Engelshoven over informatiepunten voor studeren met een beperking. In de JOB Monitor van 2018 benadrukten wij al dat scholen meer aandacht moeten besteden aan de goede informatie over welke extra begeleiding mogelijk is voor studenten.
Informatievoorziening voor studenten én scholen is dus belangrijk. JOB ziet graag dat het Expertisepunt Handicap + Studie wordt uitgebreid voor het mbo.

 

Scholen zijn al wettelijk verplicht voor de studenten zorg aan te bieden. Toch geeft 21 procent van de studenten met een beperking aan dat docenten geen rekening houden met hun beperking (JOB Monitor, 2018). Passend onderwijs is complex en maatwerk is belangrijk. Een herkenbaar en onafhankelijk informatiepunt is daarom van groot belang. JOB heeft vertrouwen in Expertisepunt Handicap + Studie. Dit expertisepunt voorziet nu al het hoger- en wetenschappelijk onderwijs van informatie op het gebied van passend onderwijs. JOB roept zelf ook geregeld de hulp in van het expertisepunt. Hoewel Handicap + Studie zich richt op onderwijsinstellingen, hebben zij ook studietips voor studenten met een beperking.

Een onafhankelijk, centraal punt is een belangrijke stap richting beter passend onderwijs. Voorzitter Jurgen van der Hel:

‘Als scholen worden ondersteund door een onafhankelijk expertisepunt, is de basis van passend onderwijs voor een groot deel gelegd. We kunnen daarna samen met Handicap + Studie verder werken aan goede en bereikbare informatievoorziening voor studenten.’

 


Voor nadere informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met voorzitter Jurgen van der Hel (T: 030-7900915 of jurgen@jobmbo.nl)

 

[1] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/05/23/kamerbrief-informatiepunten-voor-studeren-met-een-beperking

[2] Dit was naar aanleiding van het Algemeen Overleg van 24 april over studenten met een beperking in mbo en ho.

Back To Top