Skip to content

Bestaansrecht opleidingen niet koppelen aan arbeidsmarkt

De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) is van mening dat voorzichtig moet worden omgegaan met het koppelen van het bestaansrecht van opleidingen aan de arbeidsmarkt. Het waarborgen van een goede aansluiting voor gediplomeerden op de arbeidsmarkt is belangrijk. Echter, de onvoorspelbaarheid van de markt is moeilijk als uitgangspunt te nemen, dat is gokken op het toevalsproces.

Preston Henshuijs: “In de sectoren detailhandel en de bouw is het moeilijk om voorspellingen te doen. Een aantal jaren geleden was bijvoorbeeld winkelpersoneel nodig, maar nu een stuk minder. Daarom is het te rigoureus om bepaalde opleidingen, waar nu weinig banen zijn, in de toekomst stop te zetten”. JOB heeft dan ook vraagtekens bij de aannames van minister Bussemaker. JOB ziet meer in een studiebijsluiter die informeert over baanperspectief en doorstroommogelijkheden, dan in aanscherping van de wetgeving en aangepaste handhaving.

JOB is wel van mening dat ook onderwijsinstellingen een verantwoordelijkheid hebben. Preston Henshuijs: “Scholen zijn doorgeslagen in het verzinnen van opleidingen. Daarbij weten studenten vaak niet wat de arbeidskansen zijn”. JOB vreest dat uiteindelijk de studenten de dupe worden van het sluiten van opleidingen

Back To Top