Skip to content

Hoe zit het nou met taal & rekenen??

JOB krijgt heel veel vragen van studenten over hoe het nu zit met de lessen voor taal en rekenen en de toetsen hiervan. Ook blijkt het onduidelijk wanneer de Centrale Examens eraan komen en wanneer de cijfers nou mee gaan tellen voor het diploma. En wat kan je als student doen als je dyslexie en/of dyscalculie hebt. Hieronder geven we kort een duidelijke uitleg.

Sinds september 2010 is taal en rekenen een verplicht onderdeel van elke opleiding, hier hoort ook een verplichte toets bij waarvoor je een voldoende moet halen.
Zit je op MBO niveau 4 dan moet je het 3F niveau behalen. Zit je op MBO niveau 2 of 3 dan moet je het 2F niveau behalen.
Elke school is verplicht om les te geven in taal en rekenen zodat je voor beide vakken een voldoende kan halen!

Voor taal en rekenen komen er ook Centrale Examens, aan het eind van de opleiding moet elke student dit Centrale Examen doen. Vanaf schooljaar 2015-2016 wordt dit verplicht voor niveau 4 studenten, voor niveau 2 en 3 studenten wordt het een jaar later pas verplicht.

Om zowel de studenten als de scholen voor te bereiden op de Centrale Examens, worden er ‘pilots’ georganiseerd, dit zijn proefexamens.
Deze examens zijn op 2F en 3F niveau en omdat elke student nu al verplicht toetsen moet maken voor taal en rekenen, kan het zo zijn dat jouw school de pilots gebruikt als schooltoets. Vraag van tevoren dus goed na of je het pilotexamen maakt voor een toetscijfer, of dat je de pilot maakt als ‘proef’. Als je de pilot doet als proefexamen, telt het cijfer ervan niet mee maar kan je wel een bewijs van deelname van je school krijgen.

De cijfers van de schooltoetsen voor taal en rekenen tellen vanaf september 2010 voor elke student mee voor het diploma. Vanaf september 2013 zal je cijfer voor de pilot van het Centraal Examen als bijlage toegevoegd worden aan je diploma. Dus ook al tellen deze cijfers niet mee, het staat wel zo leuk natuurlijk als dat voldoendes zijn!

Heb je dyslexie of dyscalculie, dan kan je via de examencommissie van je school extra ondersteuning aanvragen voor tijdens je lessen. Het College voor Examens (CVE) bepaald de hulpmiddelen voor de centrale examens. Het aanvragen van de hulpmiddelen kan met een door het College van Examens erkende verklaring van dyslexie/dyscalculie. Bij dyslexie kan de instelling de tekst laten voorlezen of een half uur extra tijd toekennen tijdens een examen. Voor dyscalculie zijn nog geen aanpassingen mogelijk zolang het rekenexamen een pilot is. Uiterlijk in juli 2015 zal het CVE deze aanpassingen ontwikkelen.

Wil je meer informatie over deze onderwerpen? Kijk op:
http://www.cve.nl/item/centraal_ontwikkelde_examens_taal
http://www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl/
http://www.studerenmeteenbeperking.nl/

Back To Top