Skip to content

JOB: Creëer stageplekken, geen beperkingen!

De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) is het niet eens met het nieuwe plan van minister Bussemaker van Onderwijs. Het plan om het aantal studenten te beperken tot het aantal beschikbare stageplekken zal volgens JOB leiden tot onterechte weigering van studenten en hen zo beperken in hun studiekeuze. JOB roept de minister op om met een échte oplossing te komen.

Scholen moeten in overleg met het bedrijfsleven bepalen hoeveel stageplekken zij kunnen bieden. Vervolgens mag een school niet meer studenten aannemen dan er plekken zijn. JOB weet dat er bij bepaalde opleidingen stagetekorten zijn maar ziet geen oplossing in het plan van minister Bussemaker. De voorlichting aan studenten moet verbeterd worden. JOB is voorstander van het gebruik van een studiebijsluiter met realistische informatie over het arbeidsperspectief van opleidingen. Zo kunnen studenten zelf een goede studiekeuze maken. Voorzitter Preston Henshuijs: “Studenten moeten tijdens hun intake beter geïnformeerd worden en eventueel het advies krijgen zich aan te melden voor een vergelijkbare opleiding met betere baankansen. Het Albeda College en Zadkine in Rotterdam hebben met deze zogenaamde ‘ombuigingsgesprekken’ vorig jaar zo’n 500 studenten naar een opleiding met meer perspectief geleid.

Een limiet stellen aan het aantal studenten per opleiding is geen oplossing. JOB roept de minister op om meer stage- en leerwerkplekken te creëren en wijst werkgevers op de noodzaak van het aanbieden van stageplekken.

Back To Top