Skip to content

JOB furieus over wanbeleid Amarantis

Vandaag is het onderzoeksrapport over de misstanden bij Amarantis verschenen. De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) was al op de hoogte van een aantal zaken, maar is geschrokken en furieus over het totaalbeeld. Preston Henshuijs (voorzitter JOB): “De bestuurders hebben zich als een stel criminelen gedragen en studenten zijn daar nu de dupe van, wij gaan er dus ook vanuit dat de verantwoordelijken vervolgd worden.”

Het rapport is ronduit vernietigend over het bestuur en toezicht van Amarantis. Er is niet alleen sprake van zelfverrijking, maar ook van wanbeleid. Daarnaast grepen de Inspectie en het ministerie niet of te laat in. De aanbevelingen in het rapport zouden vooral dit laatste punt teniet moeten doen. De Inspectie moet meer vooruit kijken en de minister zou meer mogelijkheden moeten krijgen om in te grijpen. JOB is blij met deze aanbevelingen, maar wil verder gaan.

Het rapport roept op om een discussie te starten over de autonomie van schoolbesturen. In Nederland hebben schoolbesturen veel vrijheid, zij mogen bijvoorbeeld zelf keuzes maken rondom de besteding van gelden, de zogenaamde lumpsum. Deze financiering moet, volgens JOB, snel op de schop. Henshuijs: “Het is nu pijnlijk duidelijk geworden dat bestuursleden niet om kunnen gaan met deze vrijheid.” JOB wil de lumpsum gaan labelen, het ministerie moet bepalen hoeveel procent van het geld mag worden besteed aan vastgoed en faciliteiten.

Het rapport zet ook grote vraagtekens bij de schaal van het onderwijs. Amarantis was uitgegroeid tot een onderwijs moloch met ruim 30.000 studenten. In feite was Amarantis ‘too big to fail’ Volgens JOB moet weer worden gekeken naar kleinschaligheid. Bestuurders moeten weer dichtbij het onderwijs staan. Het bestuur van Amarantis had een chic pand aan de Zuidas, verderaf van het onderwijs kan je niet staan. Het is aan het ministerie om hier werk van te maken. JOB zal hier op aandringen. Henshuijs: “Een school is er in de eerste plaats om studenten op te leiden, om onderwijs te geven. Het is te schandalig voor woorden dat er nu duizenden studenten te weinig of geen les krijgen. Zij lopen studievertraging op omdat het bestuur hun prioriteiten bij totaal andere zaken dan onderwijs had.”

Back To Top