Skip to content

JOBMBO BETREURT DAT MBO-INSTELLINGEN LANGER DICHT BLIJVEN

De afgelopen tijd is er vanuit allerlei hoeken veel kritiek geweest op de sluiting van de
scholen. Verschillende organisaties waaronder Jongeren Organisatie
Beroepsonderwijs (JOBmbo) hebben ervoor gepleit om de mbo-scholen hoe dan ook
weer te openen na de kerstvakantie op 9 januari.

Vandaag is besloten dat de scholen dicht blijven. JOBmbo had liever gezien dat er een
strengere monkapjesplicht werd ingevoerd, dat de anderhalvemetermaatregel van
kracht werd of dat er desnoods gekozen werd voor preventief testen.

De coronacrisis heeft zijn sporen nagelaten in het mbo. De mentale problemen die
studenten hebben opgelopen stapelen zich op. Bovendien is door corona juist voor
mbo’ers de kans op werk na afronding van hun opleiding afgenomen, waardoor het
toekomstperspectief van veel mbo-studenten is verslechterd. Het mbo staat op losse
schroeven.

Voor het aanstaande kabinet ligt dan ook de belangrijke taak weggelegd om deze
problemen op te lossen. JOBmbo hoopt dat het demissionaire kabinet hier op 14
januari een aanzet toe geeft door dit besluit te heroverwegen en te besluiten ook de
mbo-scholen weer te openen

Back To Top