Skip to content

JOBmbo ondertekent landelijke Werkagenda mbo

Vandaag ondertekent JOBmbo namens alle mbo-studenten de landelijke Werkagenda mbo en het bijbehorende Stagepact. JOBmbo is blij dat hiermee duidelijke afspraken worden gemaakt om onder andere het studentenwelzijn te verbeteren, om álle studenten in Nederland gelijkwaardig te behandelen en om stagediscriminatie tegen te gaan.

De Werkagenda is een overeenkomst tussen het ministerie van Onderwijs, JOBmbo, mbo-scholen, werkgevers en andere onderwijspartijen. In de gezamenlijke Werkagenda en het Stagepact staan de afspraken die zij met elkaar gemaakt hebben om het mbo verder te verbeteren. Hierbij is niet alleen aandacht voor het onderwijs, maar ook voor de mbo-student als persoon. Jelmer Becker, voorzitter van JOBmbo: “De Werkagenda is bijzonder omdat dit de eerste keer is dat er met zoveel verschillende partijen bindende afspraken zijn gemaakt. JOBmbo is de afgelopen maanden intensief betrokken geweest bij het maken van de Werkagenda door in alle bijeenkomsten de stem van de mbo-student te laten horen.”

In de Werkagenda staan een hoop maatregelen waar JOBmbo al lange tijd voor strijdt. Jelmer: “We zijn blij dat er eindelijk actie wordt ondernomen om stagediscriminatie tegen te gaan en aan te pakken. Leerbedrijven zijn voortaan verplicht om te zorgen voor een sociaal veilige leeromgeving en gelijke kansen op stages. Ook worden stagebegeleiders getraind om stagediscriminatie te herkennen. Voor iedere student moet het voortaan duidelijk zijn waar zij op school een melding kunnen doen van discriminatie en wat er gebeurt na een melding.”

De Werkagenda is nog maar de start: nu zijn scholen aan de beurt om van de landelijke afspraken regels te maken voor hun school. Volgens Jelmer is het noodzakelijk dat de student ook hierbij centraal staat én mee mag praten. “Als dit gebeurt heeft JOBmbo er vertrouwen in dat de Werkagenda een groot verschil kan maken, voor het mbo en voor iedere mbo-student.”

Back To Top