Skip to content

MEDEZEGGENSCHAP OP MBO-INSTELLINGEN NIET DIVERS EN INCLUSIEF GENOEG

Op maandag 31 oktober 2022 reikt JOBmbo hun tweejarig kwalitatief onderzoek naar de vertegenwoordiging van mbo-studenten in studentmedezeggenschap uit aan minister Robbert Dijkgraaf. Dit gebeurt op de MBO Medezeggenschapsdag, georganiseerd door JOBmbo en het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. Deze dag staat in het teken van het vieren van de medezeggenschap van mbo-studenten.

Het onderzoek Jij Beslist Mee 4.0 laat zien dat volwaardige medezeggenschap van een diverse afspiegeling mbo-studenten op landelijk- en instellingsniveau nog lang niet vanzelfsprekend is. In het mbo zijn centrale studentenraden verplicht, maar er is meer nodig om te zorgen dat kansen tot medezeggenschap gelijker verdeeld worden onder de studentenpopulatie.

“Als je een plek wil creëren waar iedereen zich thuis voelt, dan is het ook belangrijk dat alle studenten hun stem kunnen laten horen,” aldus bestuurslid Justin Kersseboom.

Dat BOL-studenten en niveau 4-studenten oververtegenwoordigd zijn in de medezeggenschap, is volgens het onderzoek van JOBmbo duidelijk verklaarbaar. Op veel instellingen is een centrale studentenraad de voornaamste of de enige manier om te participeren op instellingsniveau. Deelname aan een centrale studentenraad spreekt slechts een kleine groep mbo-studenten aan.

Het onderzoek laat zien dat het vaak niet duidelijk is wie de verantwoordelijkheid draagt om een diverse studentpopulatie te betrekken. “In het mbo zie je vaak dat vooral de studentmedezeggenschap zelf wordt aangekeken om diverser te worden. Binnen instellingen wordt er nog te weinig samengewerkt op dit thema, waardoor kansen om medezeggenschap inclusiever te maken worden misgelopen,” aldus Roos Scholten, onderzoeker bij JOBmbo.

“Het is belangrijk dat mensen gaan inzien dat iedereen een rol speelt in het betrekken van een diverse groep mbo-studenten. Bied als instelling veel meer verschillende vormen aan waarin studenten kunnen meebeslissen. Heb het als docent in je klas eens over thema’s waar de studentenraad op schoolniveau mee bezig is en betrek hen hierbij.”

Het onderzoek van JOBmbo biedt tips en praktische handvatten voor instellingen om de medezeggenschap inclusiever te maken. Bekijk het volledige onderzoek, het handvat voor studentenraden en het TIPS!-boekje in de bijlage van dit bericht.

Back To Top