Skip to content

ONGEBRUIKTE SCHOOLBOEKEN BLIJVEN EEN ONGEKEND GROOT PROBLEEM ONDANKS DE TERUGKOOPREGELING

Uit onderzoek van JOBmbo blijkt dat 93% van de mbo-studenten last heeft van
schoolboeken die ze moeten kopen, maar die vervolgens ongebruikt blijven. Volgens dit
onderzoek zijn dit de grootste oorzaken van ongebruikte leermiddelen:

  1. de docent behandelt het boek niet in de les;
  2. het boek is niet nodig om een toets te behalen;
  3. docenten zetten meerdere boeken en licenties gezamenlijk op een boekenlijst, terwijl er maar een klein gedeelte gebruikt wordt.

JOBmbo maakt zich al sinds 2001 hard om het schoolkostenprobleem kenbaar te maken
onder politici, de MBO-Raad en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
We krijgen jaarlijks te veel klachten van studenten dat ze hoge bedragen moeten
betalen voor leermiddelen, maar dat een groot deel hiervan ongebruikt blijft. In 2021
kwam er een evaluatie van het Servicedocument schoolkosten (Cuppen, Termorshuizen,
e.a., 2021), waaruit bleek dat mbo-studenten jaarlijks €273 uitgeven aan leermiddelen die
vervolgens ongebruikt blijven.

Milan Safy (bestuurslid JOBMBO) zegt: ‘In een tijd waarin armoede een grotere rol in de
samenleving speelt, wordt het onmogelijk voor veel studenten om een studiekeuze te
maken waarbij de kosten van de boekenlijst geen rol spelen. Als vervolgens een groot
deel hiervan ongebruikt blijft, is dat niet alleen zonde, het creëert ongelijke kansen voor
mbo-studenten.’

Eerder werd gesuggereerd dat ongebruikte leermiddelen voorkwamen omdat studenten
de boeken niet gebruikten terwijl ze deze wel nodig hadden. Daarnaast werd er gezegd
dat ongebruikte leermiddelen niet een fout van de school waren, omdat uitgevers
boeken koppelen en de studenten meerdere boeken moeten bestellen, terwijl ze er
maar 1 nodig hebben.

Wij willen niet langer dat het probleem van ongebruikte leermiddelen bij de student
wordt gelegd. Scholen zijn verantwoordelijk voor de boekenlijsten, en hierdoor hebben
zij een verantwoordelijkheid om de prijzen van de boekenlijsten laag te houden en
combinatieproducten tegen te gaan.

Helaas geven docenten die de boekenlijsten samenstellen op dit moment geen prioriteit
aan het laag houden van de kosten van boekenlijsten. Studenten beschikken niet over
een onderhandelingspositie over de boekenlijsten, terwijl zij wel voor alle kosten opdraaien.

Er is al een verplichte terugkoopregeling, maar als 89% van de studenten hier niet van op
de hoogte is (zie onderzoek), heeft dit geen enkele zin. Daarnaast krijgt JOBmbo nog te
veel klachten van studenten dat scholen heel makkelijk onder de terugkoopregeling uit
kunnen komen, door onrealistische voorwaarden of door de regeling onvindbaar te
maken. Voor JOBmbo is de terugkoopregeling dus onvoldoende als het gaat om het
terugdringen van ongebruikte leermiddelen.

Bekijk het volledige onderzoek in de bijlage van dit bericht.

Noot voor de redactie:

Voor nadere informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Milan Safy, Penningmeester JOB MBO, +31 6 15960115.

Back To Top