Skip to content

PvdA, GroenLinks en ChristenUnie sluiten coalitie met jongerenorganisaties

Den Haag – 03/09/2019 – De ChristenUnie, PvdA en GroenLinks geven politieke steun aan de voorstellen van ‘Coalitie-Y’. Dit samenwerkingsverband van een aantal jongerenorganisaties en tv-presentator Tim Hofman werkt aan voorstellen voor een betere toekomst voor jongeren in Nederland. De partijen presenteren binnenkort een manifest waarin ze zich uitspreken voor vaste banen voor jongeren, meer betaalbare woningen en de invoering van een basisbeurs.

Afgelopen week bleek uit een advies van de SER ook al dat er steeds meer druk op jongeren komt te liggen. De jongerenorganisaties, GroenLinks, ChristenUnie en PvdA willen daar wat aan doen en nodigen andere partijen en maatschappelijke (jongeren)organisaties uit zich aan te sluiten.

Floor Brands, voorzitter Nationale Jeugdraad:
“De jongere generatie heeft veel kansen, maar er zijn een aantal valkuilen op de weg van volwassen worden. Zo zijn veel studenten genoodzaakt om gebruik te maken van het leenstelsel, waardoor er een schuld opgebouwd wordt, wat het weer lastig maakt om een huis te kopen waardoor deze generatie vaak later een gezin start. Hier moet verandering in komen. Vandaar dat wij vanuit Coalitie-Y er voor willen zorgen dat jongeren mee kunnen praten bij de kabinetsformatie en dat de punten uit het manifest daadwerkelijk worden toegepast, zodat de jongeren in Nederland met eerlijke kansen kunnen bouwen aan hun toekomst en die van de samenleving.“

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers:
“De afgelopen maanden heb ik samen met Coalitie-Y vele gesprekken gevoerd met jongeren. Steeds hoorde ik hoe deze generatie onder druk staat door schulden, de prestatiemaatschappij, korte en onzekere contracten en de ontoegankelijke woningmarkt. Dat moet anders want jongeren verdienen alle kansen om iets moois van hun leven te maken. De verbreding van Coalitie-Y  sterkt me in de overtuiging dat het leenstelsel zijn langste tijd gehad heeft en dat we echt grote stappen kunnen zetten om jongeren meer perspectief te bieden.”

Alex Tess Rutten, voorzitter LsvB:
“onderwijs is ontzettend belangrijk voor onze hele  maatschappij, we moeten ervoor zorgen dat jongeren een opleiding kunnen volgen zonder zich diep in de schulden te moet steken.”

PvdA-leider Lodewijk Asscher:
“We zien dat jongeren de stress van de prestatiemaatschappij steeds meer voelen. Ze maken zich zorgen: of ze hun studielening terug kunnen betalen, over hun eindeloze stroom tijdelijke contracten en of ze een betaalbaar huis wel kunnen vinden. Je wil – zeker op die leeftijd –  gewoon zeker zijn van een mooie toekomst. Daarom hoop ik dat meer partijen zich bij dit initiatief aansluiten en dat we met een brede coalitie wat aan de zorgen van jongeren kunnen doen.”

Semih Eski, voorzitter CNV-Jongeren:
‘Een fantastische stap in de goede richting, dat PvdA en GroenLinks aansluiten bij coalitie-Y en hun steun voor het sociaal leenstelsel intrekken. De studieschulden zijn vaak van invloed op belangrijke keuzes die jongeren willen maken na afstuderen, zoals het kopen van een woning. We hopen dat er bij de volgende verkiezingen een vorm van een basisbeurs terugkomt. Dit is een belangrijke stap naar meer zekerheid voor jongeren. Hoe eerder een schuldenvrije generatie, hoe beter’.

GroenLinks-leider, Jesse Klaver:
 “Met coalitie Y willen we de kansen en problemen van een nieuwe generatie bovenaan de politieke agenda te krijgen. Door samen te werken binden we de strijd aan met de stressvolle samenleving en dwingen we verandering af op het gebied van werk, huis, studie en klimaat.”

Jurgen van der Hel, voorzitter van JOB
“Vakmanschap ontwikkelen kost tijd, tijd die je door de huidige stapeling van beleid niet krijgt. Na het mbo sta je voor de keus: doorstuderen en duizende euro’s schuld krijgen of gaan werken met  flexcontracten en geen huis kunnen krijgen. Dit manifest gaat niet alleen over generatie y maar voor alle generaties voor ons en na ons”

Tim Hofman, tv-presentator en mede-initiatiefnemer Coalitie-Y
“Onze generatie, maar ook die na ons, is er een die moet gaan fungeren als het fundament van onze maatschappij. Daar zijn tools voor nodig, bijvóórbeeld een goed werkende woon- en banenmarkt, maar ook de kans om zonder enorme studieschuld aan de rest van je leven te beginnen. Ik maak me daar als programmamaker geregeld hard voor, en nu samen met Coalitie-Y.”

Kees Gilesse, voorzitter ISO
“Jongeren staan steeds meer onder druk. Voor een grote groep jongeren, de studenten in het hoger onderwijs, is het leenstelsel hiervan een belangrijke oorzaak. Daarom pakt Coalitie-Y het leenstelsel aan willen we een basisbeurs. We zullen na de verkiezingen pas echt weten wat er voor studenten gaat veranderen, maar vandaag is een dag om te vieren. Na vandaag ziet de toekomst van jongeren in Nederland er weer beter uit.”

Siewerd de Jong, voorzitter PerspectieF, ChristenUnie Jongerenorganisatie
“Coalitie-Y is een bemoediging voor jongeren om hun stem te laten horen. Het laat zien dat, wanneer er echt wordt geluisterd naar jongeren, de politiek toch andere keuzes maakt. Hier mogen politici een gewoonte van maken – tot de kabinetsformatie aan toe.”

Aanbieding:

De partijen willen hun manifest nog voor Prinsjesdag presenteren en aanbieden aan premier Mark Rutte. Onderdeel van het manifest wordt ook dat er een generatietoets komt bij besluitvorming, zodat er meer rekening wordt gehouden met jongeren. Coalitie-Y is een initiatief van LSVb, ISO, CNV jongeren, PerspectieF, JOB, de NJR en de ChristenUnie in samenwerking met tv-presentator Tim Hofman.

———————————————————————————————————-

Noot voor de redactie, niet ter publicatie:

Voor meer informatie kunt u bellen met:

  • Gerrit van den Berg, voorlichter ChristenUnie op 06-2397 9551
  • Dirk Slieker, voorlichter PvdA, op 06-3709 1608
  • Diederik ten Cate, voorlichter GroenLinks, 06-50231439
  • LSVb, Alex Tess Rutten, voorzitter, 06-34185400
  • ISO, Kees Gilesse, voorzitter, 06-51516501
  • CNV jongeren, Semih Eski, voorzitter, 06-42038626
  • Perspectief, Siewerd de Jong, voorzitter, 06-15906934
  • JOB, Jurgen van der Hel, voorzitter, 06-15960114
  • NJR, Floor Brands, voorzitter, M 06 23328184
Back To Top