Skip to content

Reactie JOBmbo op Persbericht Keuzegids

Keuzegids is vandaag met een bericht naar buiten gekomen dat JOBmbo de onderzoeksresultaten van de JOB-monitor 2022 niet zal delen met de Keuzegids. Wij hebben deze keuze gemaakt om een aantal redenen.

Ranglijsten

Het doel van de JOB-monitor is om studentenraden en scholen handvatten te geven om het onderwijs te verbeteren, niet om concurrentie tussen scholen in de kaart te spelen. Het feit dat Keuzegids ranglijsten maakt op basis van de data van de JOB-monitor draagt hier absoluut niet aan bij.

De ranglijsten die in de Keuzegids gepresenteerd worden, zorgen er bijvoorbeeld voor dat scholen ‘laatste’ kunnen eindigen ondanks dat zij op dat specifieke thema een voldoende scoren in de JOB-monitor. Het komt geregeld voor dat de verschillen tussen de instellingen die bovenaan en onderaan staan in de gepresenteerde ranglijsten veel kleiner zijn dan de ranglijsten doen vermoeden. Scholen die niet deelnemen aan de JOB-monitor worden bovendien consequent onderaan de ranglijst vermeld. Doordat de Keuzegids gebaseerd is op een eerdere editie van de JOB-monitor, kan het bovendien zo zijn dat scholen en studentenraden al verbeterslagen hebben doorgevoerd. Zo werd de Keuzegids 2022 gebaseerd op de data van de JOB-monitor 2020. De manier waarop de Keuzegids de data presenteert zorgt niet alleen voor onvrede bij JOBmbo, maar ook bij een gedeelte van de deelnemende instellingen aan de JOB-monitor.

In de afgelopen jaren heeft JOB meerdere malen aangegeven dat de manier waarop Keuzegids de data gebruikt niet in lijn is met de doelstelling van de JOB-monitor. In een recent gesprek gaf Keuzegids aan dat zij niet van plan zijn af te wijken van deze ranglijsten, omdat dit een belangrijk onderdeel is van hun visie. Dit heeft JOBmbo ertoe doen besluiten de data van de JOB-monitor niet langer te delen met Keuzegids.

Toekomstige mbo-studenten informeren

Voor aankomende studenten zijn er voldoende manieren om een goede afweging tussen bepaalde instellingen en opleidingen te maken. Zo kunnen zij websites als jobmonitorresultaten.nl of Studie in Cijfers van S-BB raadplegen. In tegenstelling tot de Keuzegids zijn deze platforms gratis en dus toegankelijk voor iedereen. Daarnaast doen middelbare scholen en mbo-instellingen hun uiterste best om (aspirant-)studenten zo goed mogelijk te informeren.

Back To Top