Skip to content

Rijksbegroting, gevolgen voor het mbo

Kwaliteitsafspraken

In het mbo worden afspraken gemaakt tussen de minister en scholen om de kwaliteit te verbeteren. Doet de school goed zijn werk dan krijgt het een soort bonus in de vorm van geld. Het totale geld wat over alle scholen wordt verdeeld is 250 miljoen euro (vanaf 1 januari 2015). De precieze invulling van de gelden is nog niet bekend. JOB heeft nog veel vragen, hoeveel krijgt welke school? (de verdeelsleutel), Waar mag een school het geld aan besteden (labelen van de bonus)? Op welke criteria worden scholen beoordeeld? Hoe voorkom je dat bepaalde scholen, die geen extra geld krijgen, achterop raken? Hier zijn nog geen antwoorden op. Daarnaast is een belangrijke vraag of je een school moet belonen wanneer het gewoon goed presteert, zou dit niet als vanzelfsprekend moeten zijn?, en moet je een school niet alleen belonen als het echt iets bijzonders doet? JOB blijft de plannen van de kwaliteitsafspraken de komende tijd zeer kritisch volgen en input geven waar mogelijk.

OV-studentenkaart en sociaal leenstelsel

JOB is teleurgesteld dat deze regering doorgaat met de invoering van het sociale leenstelsel en de afschaffing van de OV-studentenkaart. De bezuiniging op de studenten, raakt doorstromers naar het hoger onderwijs en studenten die dagelijks een grote afstand moeten reizen tussen de woning en de onderwijsinstelling. Vervelend is dat de bezuiniging van 700 miljoen, terugvloeit terug naar het nationaal onderwijsakkoord, studenten betalen dus de rekening. De precieze invulling van de bezuiniging op de OV-studentenkaart en het sociale leenstelsel is nog niet bekend. JOB zal de komende tijd van zich laten horen als het gaat om de OV-studentenkaart, JOB pleit al jaren voor een OV-studentenkaart voor alle mbo-studenten.

Stageplaatsen en leerwerkplekken

Eerder is in het sociaal akkoord (een overeenkomst tussen regering, werkgevers en werknemers) afgesproken dat er meer geld gaat naar het bestrijden van jeugdwerkloosheid en ook naar extra stageplekken. Dit is nogmaals uitgesproken in de troonrede. JOB maakt zich nog steeds zorgen. De gunstige financiële regelingen voor stagebedrijven zijn ingeperkt. Dit betekent dat er minder geld is voor bedrijven die stagiaires willen aannemen.

Back To Top