Skip to content

ROC West-Brabant vraagt Onwettig lesgeld

Het Radius College, onderdeel van ROC West-Brabant, vraagt studenten meer dan het wettelijke toegestane les- of cursusgeld te betalen. Bij de aanmelding krijgen studenten die financieel niet aantrekkelijk zijn voor de instelling een speciale kostenpost voorgeschoteld van enkele duizenden euro’s. Het Radius College vertelt hen dat deze ‘extra opleidingskosten’ vallen onder het wettelijk bepaalde les- of cursusgeld. Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) is geschrokken van dit calculerende en illegale gedrag.

 De misstanden op het Radius College passen bij een groter probleem: het bekostigingsmodel van mbo-instellingen. Als een student al een aantal jaren op het mbo heeft gezeten, of al een diploma op het mbo heeft behaald, krijgt een instelling minder geld van de overheid voor deze student. In sommige gevallen, zoals bij het Radius College, proberen instellingen kosten door te berekenen aan studenten. Deze studenten, die zich met het oog op de arbeidsmarkt willen verbreden of omscholen, krijgen hierdoor te maken met extra obstakels. JOB-voorzitter Roosmarijn Dam: ‘Door financieel onaantrekkelijke studenten te ontmoedigen, juist nu er zoveel vraag is naar afgestudeerde mbo-studenten, negeert het ROC West-Brabant hun belangrijke maatschappelijke functie.’ 

 De signalen die de aanleiding vormen voor dit persbericht zijn geverifieerd bij het Radius College. Zonder de extra kosten voor financieel onaantrekkelijke studenten zijn een aantal opleidingen niet rendabel, zo meldt het Radius College aan JOB. Die opleidingen dreigen dan te verdwijnen.

De Inspectie van het Onderwijs is door JOB op de hoogte gebracht en de Inspectie gaat het bestuur van ROC West-Brabant om een verklaring vragen. JOB vraagt alle studenten die denken de dupe te zijn van de bekostigingssystematiek, contact op te nemen met onze klachtenlijn (020-5244050, info@jobmbo.nl).


Noot voor de redactie: Voor nadere informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met voorzitter Roosmarijn Dam (06-15960114)

 

Back To Top