Skip to content

Vragenlijst

Gebruik een korte vragenlijst of enquete wanneer je meer wilt weten van de studenten op jouw school. Je kunt de communicatieafdeling vragen je te helpen bij het maken en verspreiden van je enquete.

Tips

  • Houd de vragenlijst kort en bondig. Zo haken studenten niet tussentijds af.
  • Zorg dat de onderwerpen de studenten direct aangaan en concreet zijn. Vraag dus wel over ongebruikte leermiddelen of dat de kosten voor een uniform redelijk waren, niet naar ‘het algemene schoolkostenbeleid’.
  • Wie vraag je wat? Gaat een onderwerp alleen een bepaalde groep studenten aan? Bijvoorbeeld op een bepaalde locatie, opleiding of alleen studenten die stage lopen? Let hierop bij het uitzetten van je vragenlijst.
  • Koppel de resultaten terug. Laat de studenten weten wat de uitkomsten waren van de vragenlijst. Bijvoorbeeld via intranet, infoborden of jullie social media. Zo weten de studenten dat jullie ook wat met deze informatie doen.
Back To Top