Skip to content

Vakevaluatie

Wat is een vakevaluatie?

Bij een vakevaluatie krijg je de mogelijkheid om een aantal vragen te beantwoorden over het vak dat jij hebt gevolgd. Deze vragen kunnen gaan over de lessen, over het functioneren van de docenten, het lesmateriaal en de instelling. De feedback wordt vervolgens door de betreffende docenten gelezen zonder dat zij weten van welke student de feedback komt. Maar daar blijft het niet bij! De evaluaties worden vaak ook bekeken door het opleidingsmanagement. Zij kijken dan met een scherpe blik naar de evaluaties van alle docenten en de scores van de vakken. Ook opmerkingen over extra studiekosten, het nut van bepaald lesmateriaal en het vak als onderdeel van de opleiding worden kritisch bevraagd en veranderd waar nodig. De vakevaluaties zijn niet bedoeld om af te rekenen met een docent, maar om te zorgen voor verbetering. Tegelijkertijd mogen studenten ook nooit worden afgerekend op hun feedback, dus je cijfer wordt niet beïnvloed door je mening over een vak of docent!

Doel van vakevaluaties

Vakevaluaties zijn dus belangrijk omdat ze ervoor zorgen dat zowel jij, je medestudenten, als de docenten en het opleidingsmanagement zich constant afvragen hoe het onderwijs kan worden verbeterd. Je kunt het zo zien: door vakevaluaties in te voeren op jouw school en jouw mening te geven, verbeter je het vak voor de volgende student en de kwaliteit van de docent die jij bij een volgend vak mogelijk weer tegenkomt. Jouw feedback kan dus zorgen voor een fijnere schoolervaring voor jezelf en voor andere studenten.

Hoe organiseer je dit?

Je kunt dit op verschillende manieren organiseren.

Back To Top