skip to Main Content

4. Deelraad

Wat is een deelraad?

Een deelraad is een losse studentenraad die zich alleen bezig houdt met een bepaald onderdeel van jouw school. Bijvoorbeeld een bepaalde locatie of een bepaalde sector. Is jouw school zo groot dat bepaalde zaken heel anders zijn georganiseerd op locatie A en op locatie B?

Doel deelraad

Het doel van een deelraad is zorgen dat de stem van alle studenten op jouw school goed wordt gehoord. Een deelraad kan zich specifiek bezighouden met de zaken die spelen op een bepaalde sector of locatie van jouw school.

Hoe zet ik een deelraad op?

Zorg dat het duidelijk is wat de rol is van de deelraad. Je kunt bijvoorbeeld vastleggen dat zij adviesrecht of instemmingsrecht hebben op bepaalde zaken die spelen op de deellocatie of sector die zij vertegenwoordigen.

Back To Top