Skip to content

Toelatingsrecht voor mbo-studenten

Als belangenbehartiger van mbo-studenten is het waarschijnlijk logisch dat wij toegankelijk onderwijs willen. Deze toegankelijkheid is helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend. We spreken regelmatig met jongeren die geweigerd worden. Daar zijn wij niet blij mee. Vooral niet omdat de weigering veelal gebaseerd is op ongegronde redenen. Weigering op basis van leeftijd, handicap, motivatie of omdat de student een ‘stapelaar’ is, mag niet. We zijn daarom blij dat het wetsvoorstel over de vroege aanmelddatum en toelatingsrecht voor het mbo is opgesteld en wordt behandeld door de Tweede Kamer. Wij kunnen niet vaak genoeg de ernst van de situatie en de noodzaak van het wetsvoorstel benadrukken en hebben daarom deze brief verstuurd naar de vaste Kamercommissie onderwijs.

Back To Top