Skip to content

Wees kritisch op de kosten voor je mbo-opleiding

De kosten voor een mbo-opleiding kunnen hoog oplopen en zijn de afgelopen jaren zelfs gestegen voor mbo-niveau 3 en 4. Dit blijkt uit de schoolkostenmonitor 2018/2019 die elke drie jaar wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs. Deze kosten komen bovenop het wettelijke les- of cursusgeld en gaat bijvoorbeeld om uitgaven voor gereedschappen of excursies. JOB roept (aankomend) mbo-studenten en studentenraden op kritisch te zijn op de kosten van hun opleiding. De schoolkostenmonitor laat zien dat de noodzaak hiervoor nog steeds groot is.

Om meer duidelijkheid te verschaffen over de regels rondom schoolkosten, werd afgelopen zomer het servicedocument schoolkosten gepubliceerd na overleg tussen JOB, de MBO Raad en het ministerie van Onderwijs. Dit document helpt om te bekijken of de kosten voor de student of de school zijn. Hierin staat onder andere dat scholen moeten beschikken over een basisuitrusting; de benodigdheden die de student nodig heeft om op school de opleiding te volgen en examen te doen. Hieronder vallen dus bijvoorbeeld gereedschappen die op school aanwezig moeten zijn. Voorzitter van JOB, Timon van Engen: “Het is nu écht tijd om de hoge schoolkosten aan te pakken. Deze rijzen de pan uit! Scholen, zorg voor een goede basisuitrusting. Daarnaast roepen wij de onderwijsteams en studenten op om kritisch te blijven kijken naar de boekenlijsten.”

Hoor ik dit als student wel te betalen?
Wij vinden het verontrustend dat studenten en/of ouders niet altijd weten hoe het precies zit met het schoolkostenbeleid op hun school, en zelfs of bepaalde kosten vrijwillig zijn of niet. Wij krijgen nog te vaak klachten binnen over kosten die verplicht (lijken te) zijn, maar eigenlijk horen bij de vrijwillige bijdrage of basisuitrusting van de school. Wij roepen daarom studenten en ouders op om kritisch te zijn naar de opleidingskosten en zichzelf af te vragen of de rekening wel bij hen hoort te liggen. Als studenten of ouders de kosten helemaal niet kunnen betalen, moet er altijd de mogelijkheid zijn om bij de school aan te kloppen voor hulp.

Uit de schoolkostenmonitor blijkt dat de stijging in kosten vooral komt door de stijging in kosten voor ICT. Op vrijwel alle scholen worden studenten gevraagd een laptop aan te schaffen. De meeste scholen bieden een gratis alternatief als studenten bepaalde ICT-middelen als een laptop niet kunnen betalen. Het probleem is dat studenten dit niet altijd weten. Vraag dus bij de school wat de mogelijkheden zijn voor alternatieven of wat de gevolgen zijn van het niet aanschaffen van bijvoorbeeld een laptop.

————–

Noot voor de redactie:
Voor nadere informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met voorzitter Timon van Engen (06-15960114).

Schoolkostenmonitor: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/03/12/schoolkostenmonitor-2018-2019-en-onderzoek-naar-de-kosten-voor-tweetalig-onderwijs-in-het-vo
Servicedocument schoolkosten: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/07/10/servicedocument-schoolkosten

 

Back To Top