Over ons

 

JOB MBO is dé landelijke jongerenorganisatie die mbo-studenten een stem geeft in het onderwijs. Dit doen we onder andere door studenten en studentenraden te informeren over hun rechten, mbo’ers te vertegenwoordigen richting media en politiek en door verschillende activiteiten te organiseren.

 

— MEER INFO —

JOB zorgt dat jouw stem niet kwijtraakt in het mbo! JOB is namelijk dé landelijke jongerenorganisatie die mbo-studenten een stem geeft in het onderwijs. Wij zorgen er voor dat jouw mening en jouw perspectief niet vergeten wordt én juist nog meer wordt gehoord. Door studenten hun rechten uit te leggen en de stem van studenten te laten horen richting media en politiek, geven wij studenten alle middelen in handen om invloed uit te oefenen op hun opleiding, school en stage!

Daar zijn wij goed in, omdat we met één been in de mbo-praktijk en één been in het beleid staan. JOB staat in de praktijk omdat mbo-studenten zelf JOB besturen. Elk jaar zetten vijf mbo-studenten die zelf verbonden zijn aan studentenraden door heel Nederland zich in voor JOB. Daarnaast staan we met één been in het beleid. Wij zitten dagelijks aan tafel met de machtigste mensen uit het mbo en vertellen ze wat er beter geregeld moet worden voor mbo-studenten.

JOB doet dit op verschillende manieren. Hieronder drie belangrijke voorbeelden die duidelijk maken hoe het komt dat wij zo goed zijn in het opkomen voor mbo-studenten:

JOB deed ‘t. Een studentenraadslid besloot een bestuursjaar bij JOB te doen omdat hij vond dat er veel docenten zijn in het mbo die niet goed genoeg lesgeven. Het leek hem oneerlijk dat studenten die iets nog niet kunnen wel een slechte beoordeling krijgen en docenten niet. Hij heeft zich daarom via JOB een jaar lang ingezet om docent- en vakevaluaties te organiseren op mbo-scholen, zodat docenten ook eindelijk een cijfer krijgen! Door zijn eigen ervaringen in het mbo kunnen studenten nu ook hun mening geven over docenten!

JOB weet ‘t. Dagelijks krijgt JOB klachten en vragen binnen via de telefoon, whatsapp en de e-mail. Vorig jaar belde een student die een klacht had ingediend bij de school, maar de school deed niets met zijn klacht. Wij hebben deze student uitgelegd wat zijn rechten zijn en doorverwezen naar de mensen die hem verder kunnen helpen. JOB kreeg daarna steeds vaker studenten aan de telefoon die aangaven dat hun klacht niet door de school werd opgepakt. Er kwamen zoveel klachten binnen over dit onderwerp, dat wij deze door hebben gegeven aan de regering en hebben verteld dat te veel scholen geen goede klachtenregeling hebben. Daarom heeft de regering in de wet gezet dat elke school verplicht een onafhankelijke klachtenregeling moet hebben! Dus wat begint bij één klacht, kan veranderen in nieuw beleid wat goed is voor alle mbo-studenten

JOB meet ‘t. Elke twee jaar onderzoeken wij met de JOB-monitor hoe tevreden mbo-studenten zijn over hun opleiding en school. Dit onderzoek is het grootste studenttevredenheids-onderzoek in heel Nederland. Door dit onderzoek weten wij precies wat er goed gaat in het mbo en wat er minder goed gaat. Met deze cijfers in de hand kunnen studentenraden naar hun schoolbestuur stappen met harde cijfers over wat er verbeterd moet worden. JOB gebruikt zelf de cijfers van de monitor ook op landelijk niveau. Wij stappen niet naar het schoolbestuur, maar naar de regering om de (on)tevredenheid van studenten zoals gemeten in de monitor te bespreken! Door de mening van studenten te meten, krijgen alle mbo’ers dus écht een stem!

JOB werd in 1999 opgericht vanuit het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). Ben jij scholier op het voortgezet onderwijs, dan verwijzen we je graag door naar LAKS.

Meer weten?

Lees onze missie, de standpunten die JOB inneemt, onze statuten, ons huishoudelijk reglement of de jaarrekeningen van JOB. Het kantoorreglement is te allen tijde  te raadplegen op kantoor.

Wil je gemaakte kosten declareren? Lees in het reglement wat de mogelijkheden zijn. De declaratie kan met een formulier worden ingediend.

Employees

Zie hier wie er werken bij JOB!

Bestuur

Wie zitten er in het bestuur?

Bestuursjaar doen?

Werken bij JOB? Bekijk hier de mogelijkheden.