skip to Main Content

Medezeggenschapsstatuut

Je wilt natuurlijk dat medezeggenschap op jouw school goed is geregeld. De afspraken hierover staan vastgelegd in het medezeggenschapsstatuut. Hierop kan jij invloed uitoefenen!

Wat zijn je rechten?
De studentenraad heeft instemmingsrecht op ‘het opstellen of veranderen van het medezeggenschapsstatuut‘.

Op iedere school is het verplicht om een medezeggenschapsstatuut te hebben. Hier staan alle afspraken in die gemaakt zijn met het bevoegd gezag over de hele medezeggenschapsstructuur in een school. Bijvoorbeeld hoeveel medezeggenschapsraden de school moet hebben en hoe vaak overlegd wordt met het College van Bestuur.Elke vier jaar kan opnieuw bekeken worden of het statuut moet worden aangepast. In dit statuut moet onder andere staan:

  • Welke beloning de studenten krijgen voor deelneming aan de raad (Bv. studiepunten of competenties).
  • Op welke niveaus van de school er raden komen.
  • Welke algemene regels gelden voor een raad.

Tips van JOB

  • Bekijk eens wat de huidige regels zijn die in jouw medezeggenschapsstatuut staan. Ben je het hiermee eens of moet er wat worden aangepast? Je kunt dit ten alle tijden ter sprake brengen.
  • Uit onderzoek van JOB blijkt dat een “getrapt medezeggenschapssysteem” veel voordelen kent. Dit is een systeem met verschillende niveaus van medezeggenschap, bijvoorbeeld deelraden en klassenvertegenwoordigers. Bedenk met de studentenraad eens wat voor jullie school goed zou kunnen werken; bijvoorbeeld een deelraad op elke deellocatie of een deelraad per sector. Voor meer info, zie het rapport Jij beslist mee 3.0, 2019.
  • Zorg dat de beloning (zoals studiepunten, beloning in geld) die je krijgt aansluit bij de wensen van de studentenraad; ga hierover het gesprek aan met school.
  • Check hieronder de lijst met randvoorwaarden – dit vindt JOB dat een studentenraad minimaal zou moeten ontvangen.
Back To Top