Skip to content

Medezeggenschapsstatuut

De studentenraad heeft instemmingsrecht op ‘het opstellen of veranderen van het medezeggenschapsstatuut’. Maar wat is dat eigenlijk? En wat kun je ermee als studentenraad?

Wat is een medezeggenschapsstatuut?
Je wil natuurlijk dat medezeggenschap op jouw school goed is geregeld. De afspraken hierover staan vastgelegd in het medezeggenschapsstatuut. Op iedere school is het verplicht om een medezeggenschapsstatuut te hebben. Hier staan alle afspraken in die gemaakt zijn met het bevoegd gezag over de hele medezeggenschapsstructuur in een school. Bijvoorbeeld hoeveel medezeggenschapsraden de school moet hebben en hoe vaak overlegd wordt met het College van Bestuur. In dit statuut moet onder andere staan:

  • Welke beloning de studenten krijgen voor deelneming aan de raad (bijv. studiepunten of competenties);
  • Op welke niveaus van de school er raden komen;
  • Welke algemene regels gelden voor een raad.

Wanneer kun je hier aanpassingen in aanbrengen?
Elke vier jaar kan opnieuw bekeken worden of het statuut moet worden aangepast. Bekijk eens wat de huidige regels zijn die in jouw medezeggenschapsstatuut staan. Ben je het hiermee eens of moet er wat worden aangepast? Je kunt dit ten alle tijden ter sprake brengen.

Argumenten en onderzoek
Uit onderzoek van JOB blijkt een centrale studentenraad in het mbo niet zonder een “getrapt systeem” van medezeggenschap kan. Dit is een systeem waarin medezeggenschap op meerdere niveaus van de school georganiseerd is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan deelraden en klassenvertegenwoordigers. Medezeggenschap kun je het best regelen op het niveau waarop onderwerpen voor studenten het meest aanspreken: dingen die besloten worden op de opleiding of locatie. Let hier goed op bij het instemmen met een medezeggenschapsstatuut. Zorg ervoor dat er in ieder geval op het niveau van de cluster of locatie medezeggenschap geregeld is. Voor meer info, zie het rapport Jij Beslist Mee 3.0 (2019). Medezeggenschap kan ten slotte niet zonder een stevige aanpak van studentparticipatie. Om medezeggenschap uitnodigend te maken, moet je de drempel voor studenten om mee te doen actief verlagen. Voor meer informatie, zie het rapport Jij Beslist Mee 4.0 (2022).

Back To Top