Skip to content

Studentenstatuut

De studentenraad heeft instemmingsrecht op ‘het studentenstatuut en de huisregels voor studenten en vavo-studenten’. Maar wat is dat eigenlijk? En wat kun je ermee als studentenraad?

Wat is een studentstatuut?
Iedereen binnen de school krijgt te maken met huisregels en voorschriften, ofwel de verzameling van rechten en plichten waar studenten én medewerkers zich aan moeten houden. Deze staan vastgelegd in het studentstatuut. De studentenraad heeft hier invloed op, dus zorg ervoor dat de regels gunstig zijn voor de studenten op jouw school!

Wat voor soort zaken kunnen er in een studentstatuut staan?

  • Regels over ziekte, afwezigheid en verzuim
  • Passend onderwijs
  • Schorsing, waarschuwingen en verwijdering
  • Bindend studieadvies
  • Vrijheid van meningsuiting
  • Medezeggenschap
  • Klachtenregeling
  • Privacy en intellectueel eigendom
  • Wangedrag (alcohol, wapens etc.)
  • Kledingvoorschriften

Eerst ondertekende je als student aan het begin van je opleiding een onderwijsovereenkomst (OOK). Vanaf schooljaar 2023-2024 is dat niet meer zo. Dat betekent dat de regels uit het studentstatuut nóg belangrijker zijn geworden. Dit is het enige waar je op terug kunt vallen als student.

Wanneer kun je hier aanpassingen in aanbrengen?
Bekijk eens wat de huidige regels zijn die in jouw studentstatuut staan. Ben je het hiermee eens of moet er wat worden aangepast? Je kunt dit ten alle tijden ter sprake brengen. Een College van Bestuur is niet verplicht er iets mee te doen wanneer jullie een wijziging voorstellen. Wanneer het College van Bestuur een wijziging voorstelt, kunnen jullie er wel voor kiezen om hier niet mee in te stemmen.

 

Back To Top