Skip to content

Klachtenregelingen

Kunnen studenten makkelijk met een klacht terecht bij de school? Is er een ombudsman of klachtenloket? De studentenraad kan er wat aan doen om hier wat aan te veranderen! De studentenraad heeft instemmingsrecht op ‘de beroeps- en klachtenregeling’.

Wat is een klachtenregeling?
Sinds 1 augustus 2017 heeft elke mbo-student het wettelijke recht om te klagen bij school! Elke school moet nu dus een klachtenregeling hebben waarin staat hoe de school de klachten moet behandelen en wie de onafhankelijke klachtencommissie is. Scholen moeten dus ook een klachtencommissie hebben die de klachten behandelt, met een voorzitter die niet op de school werkt. De studentenraad van de school heeft instemmingsrecht op de klachtenregeling zodat studenten ook mee mogen beslissen over een regeling die zo goed en toegankelijk mogelijk is voor studenten.

Vanaf 1 augustus 2023 is een school daarnaast verplicht om een toegankelijke faciliteit te hebben waar studenten met al hun kwesties met de instelling terecht kunnen. Dit kan een fysiek loket zijn, een plek op de website of een persoon die het aanspreekpunt is voor studenten met een klacht of geschil.

Waar wordt dit vastgelegd?
De klachtenregeling moet goed en helder uitgelegd staan in het studentstatuut.

Wanneer kun je hier aanpassingen in aanbrengen?
Bekijk eens wat de huidige regels zijn die in jouw studentstatuut staan. Ben je het hiermee eens of moet er wat worden aangepast? Je kunt dit ten alle tijden ter sprake brengen. Een College van Bestuur is niet verplicht er iets mee te doen wanneer jullie een wijziging voorstellen. Wanneer het College van Bestuur een wijziging voorstelt kunnen jullie wel kiezen om hier niet mee in te stemmen. Bekijk de handreiking instemmen studentstatuut (2022) voor tips bij het instemmen of wanneer je je initiatiefrecht inzet.

Back To Top