Skip to content

Terugkoopregeling!

Vanaf dit schooljaar MOET jij het geld voor je boeken die je niet gebruikt hebt terugkrijgen!
Heb jij hier ook last van? Ga in gesprek met je school, de studentenraad of bel/mail JOB! Want niemand zou verplicht moeten zijn om geld te betalen voor boeken die je niet nodig hebt!

Wil jij weten waar je op jouw school informatie kan vinden over de terugkoopregeling? Zie de link onderaan!
Wij kunnen helaas geen links plaatsen van jouw online leeromgeving/portal, in sommige gevallen staat de informatie over de terugkoopregeling hierin. 

Ongebruikte schoolboeken zijn al jarenlang een groot probleem voor studenten in
het mbo. Uit de resultaten van de JOB-monitor (het tweejaarlijkse onderzoek van
JOB onder mbo-studenten) in 2001 bleek al dat 1 op de 5 studenten last hadden van
ongebruikte leermiddelen. JOB is dit probleem door de jaren heen blijven
onderzoeken en  het probleem van ongebruikte boeken alleen maar groter geworden.
De meest recente editie van de JOB-monitor werd ingevuld door meer dan 260.000 mbo-studenten.
Daarvan gaf maar liefst 41% aan dat ze niet alle boeken en lesmaterialen gebruiken.

Daarom is er per ingang van het schooljaar 2021/2022 een verplichte terugkoopregeling!
Dit houdt in dat de school het geld voor jouw ongebruikte schoolboeken MOET terugbetalen.


JOB heeft onderzoek gedaan naar de terugkoopregeling en hoe dit er nu voor staat (zie link onderaan).
Dit omdat er vanuit het ministerie en de MBO Raad weinig actie wordt ondernomen
om te handhaven op de terugkoopregeling. We krijgen nog steeds veel klachten
binnen over dit onderwerp. We hebben van elke school gekeken of zij informatie van
de terugkoopregeling op hun website hebben staan. Het blijkt echter dat slechts 22%
van de scholen zichtbaar informatie over de terugkoopregeling op hun website heeft
staan (zie figuur). Waarvan 16% wel informatie heeft staan over de terugkoopregeling,
maar geen verdere uitleg over wanneer een boek dan ongebruikt is.

JOB was destijds blij dat er per ingang van schooljaar 2021/2022 verplicht een
terugkoopregeling op elke school moest komen. Echter zijn we teleurgesteld in de
uitvoering ervan. Dit probleem speelt al sinds 2001 en de oplossing lijkt nog ver te
zoeken. Nog niet eens een kwart van de scholen heeft een terugkoopregeling. En als
ze dit al hebben, is het nauwelijks bekend onder studenten. Op deze manier blijven
studenten nog steeds zitten met ongebruikte boeken. We verzoeken OCW & de MBO
Raad om daadwerkelijk uitwerking te geven aan de afspraken die zijn gemaakt.
We kunnen niet langer toelaten dat studenten hoge boekenprijzen moeten betalen,
terwijl dit niet nodig is. We doen daarom een dringende oproep om dit probleem op
te lossen en studenten niet langer opzadelen met hoge studiekosten. We vragen
scholen nadrukkelijk om:

 • Te zorgen dat de terugkoopregeling goed op orde komt.
 • Dit duidelijk met de studenten communiceren door het te plaatsen op de website,
  maar ook tijdens bijv. burgerschapslessen.
 • Met een duidelijke definitie over ongebruikte leermiddelen te komen en
  voorwaarden wanneer studenten aanspraak kunnen maken op de
  terugkoopregeling.
 • Zorg ervoor dat studenten ook later in het jaar boeken kunnen bestellen, in plaats
  van de gehele lijst voor het aanvang van het schooljaar.
 • Pas de boekenlijst aan en spreek docenten aan die alsnog leermiddelen
  voorschrijven die niet worden gebruikt.

 

Back To Top