skip to Main Content

Ik heb gehoorproblemen. Welke mogelijkheden heb ik?

Ten eerste is het goed om te weten dat de vraag gesteld moet worden aan de examencommissie of de student het recht heeft op een speciaal examen. De examencommissie maakt hier namelijk het besluit over. Er is best veel mogelijk. Bij een terughoudende examencommissie kun je de school verwijzen naar het CvTE (college voor toetsen en examens) om de regels uit te leggen.

 

  • Mogelijkheden tijdens de Centraal examens:
    • De examentijd wordt verlengd met een half uur.
    • Recht op special ‘dos-examens’. ‘dos’ staat voor doof of slechthorend. Bij Luistertoetsen hebben de fragmenten ook ondertiteling.
    • Bij Nederlands taal en Rekenen mag een gebarentolk worden ingezet in de rol van woordenboek waarbij de tolk woorden verduidelijkt maar geen oplossingsrichtingen aangeeft. De gebarentol vertaalt op de verzoek van student. Daarbij geldt de algemene regel dat het middel (i.c. de gebarentolk) ook bij schriftelijk toetsen in toetsen in het instellingsexamen en leesmateriaal in het onderwijs moet zijn ingezet.

 

  • Mogelijkheden bij de instellingsexamens:

Bespreek de mogelijkheden met je docent, mentor en zorg coördinator. Op de website van taal en rekenen mbo kun je terug vinden welke mogelijkheden er allemaal zijn. Bespreek de verschillende informatiebladen met docenten van school. website: https://taalenrekenenmbo.nl/nederlands/handreiking-examinering-dove-en-slechthorende-studenten/

Staat je vraag er niet bij?

Laat het ons weten! Wij proberen je vraag te beantwoorden of je bij een klacht te voorzien van een advies.

PS. JOB MBO is dé landelijke jongerenorganisatie die mbo-studenten een stem geeft in het onderwijs. Jouw verhaal is voor ons een belangrijk signaal. Hierdoor zorgen wij dat jouw onderwijs nog beter wordt!

Dien je vraag of klacht in
Back To Top