Skip to content

Problemen rondom je toelating? Laat het ons weten!

Als je je voor 1 april 2023 aanmeldt, heb je recht op toelating tot de opleiding. De school kan je wel een negatief advies geven, maar daar hoef je niet naar te luisteren! Laat het ons weten als het bij jou mis gaat.

Heb je een klacht over je school, opleiding of examen?

JOB staat voor je klaar!

Zoek in veelgestelde vragen

Hulpmiddelen examens

De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) verplicht jouw school, in dit geval de examencommissie, om belemmeringen weg te nemen die voortkomen uit jouw beperking of ondersteuningsbehoefte. Er zijn verschillende aangepaste examens mogelijk, maar omdat het gaat om landelijke examens zijn hieraan extra regels verbonden.

Het eerste wat je als student het beste kunt doen is contact opnemen met de examencommissie van je school. Het is belangrijk om dit zo snel mogelijk te doen. Je geeft als student tijdens de aanmelding voor een opleiding of gedurende de opleiding bij de examencommissie aan dat je een ondersteuningsbehoefte hebt. Daarna is school verplicht om samen met jou te kijken naar welke mogelijkheden er zijn om aanpassingen te doen tijdens examens.

Het College voor Toetsen en Examens (maakt de centrale examens in het mbo) maakt ieder jaar een brochure over de mogelijkheden voor studenten met een ondersteuningsbehoefte. Hierin staan een aantal standaard aanpassingen beschreven. Je school bepaalt op basis van deze mogelijkheden welke aanpassingen je krijgt tijdens je examens. Klik hier voor de brochure.

Als deze aanpassingen niet passen bij jouw ondersteuningsbehoefte, dan kijkt jouw school samen met het CvTE naar een specifieke maatwerk aanpassing voor jou.

Ten eerste is het goed om te weten dat de vraag gesteld moet worden aan de examencommissie of de student het recht heeft op een speciaal examen. De examencommissie maakt hier namelijk het besluit over. Er is best veel mogelijk. Bij een terughoudende examencommissie kun je de school verwijzen naar het CvTE (college voor toetsen en examens) om de regels uit te leggen.

De mogelijkheden:

·         Een voorleesfunctie bij de centrale examens (Nederlands en Engels)

·         Maximaal 30 min verlenging bij de centrale examens (Nederlands en Engels)

Veelgemaakte fout:

·         Op het mbo heb je geen recht op een grotere lettertype bij het centrale examen.

·         Spellingscontrole op de computer is niet toegestaan, aangezien spelling ook niet beoordeeld wordt.

Kijk voor meer informatie ook eens op de website van Examenblad mbo.

Ten eerste is het goed om te weten dat de vraag gesteld moet worden aan de examencommissie of de student het recht heeft op een speciaal examen. De examencommissie maakt hier namelijk het besluit over. Er is best veel mogelijk. Bij een terughoudende examencommissie kun je de school verwijzen naar het CvTE (college voor toetsen en examens) om de regels uit te leggen.

Mogelijkheden tijdens de centrale examens:

 • een half uur verlenging van de examentijd
 • het voorkomen van afleiders (en daarmee onverwachte situaties)
 • het inoefenen door een keer plaats te nemen in een examenzaal tijdens een afname, zonder het examen af te leggen
 • koptelefoon met rustige muziek (niet bij luisteropdrachten!)

Ten eerste is het goed om te weten dat de vraag gesteld moet worden aan de examencommissie of de student het recht heeft op een speciaal examen. De examencommissie maakt hier namelijk het besluit over. Er is best veel mogelijk. Bij een terughoudende examencommissie kun je de school verwijzen naar het CvTE (college voor toetsen en examens) om de regels uit te leggen.

Mogelijkheden tijdens de centrale examens:

  • De examentijd wordt verlengd met een half uur.

Ten eerste is het goed om te weten dat de vraag gesteld moet worden aan de examencommissie of de student het recht heeft op een speciaal examen. De examencommissie maakt hier namelijk het besluit over. Er is best veel mogelijk. Bij een terughoudende examencommissie kun je de school verwijzen naar het CvTE (college voor toetsen en examens) om de regels uit te leggen.

 • Maatwerk is mogelijk en wordt geregeld in overleg met CVTE.

De aanpassing is maatwerk. Niet elke visueel beperkte student is vertrouwd met dezelfde hulpmiddelen. Soms zijn verduidelijkte tekeningen genoeg, soms moeten tekeningen worden vervangen. Het ingewikkelde maatwerk gebeurt door het CvTE eventueel na contact met de instelling. Het is daarom noodzakelijk dat het op tijd bekend is voor welke student maatwerk nodig is. Met jou, de student, kan worden nagegaan of de standaard uitvoering met enige aanpassingen (groter beeldscherm, gebruik makend van audio-ondersteuning, extra tijd) goed is. Op www.examenbladmbo.nl staan voorbeelden van aangepaste examens, die nuttig zijn om vooraf te bekijken en om mee te oefenen.

 • Kleurenblind

Het is toegestaan om aan de toezichthouder bij het examen te vragen welke kleur een door jou aangewezen lijn of vlakdeel heeft.

 • Centrale examens:

De examentijd wordt verlengd met een half uur.

Ten eerste is het goed om te weten dat de vraag gesteld moet worden aan de examencommissie of de student het recht heeft op een speciaal examen. De examencommissie maakt hier namelijk het besluit over. Er is best veel mogelijk. Bij een terughoudende examencommissie kun je de school verwijzen naar het CvTE (college voor toetsen en examens) om de regels uit te leggen.

Mogelijkheden tijdens de centrale examens:

  • De examentijd wordt verlengd met een half uur.
  • Recht op speciale ‘dos-examens’. ‘Dos’ staat voor doof of slechthorend. Bij luistertoetsen hebben de fragmenten ook ondertiteling.
  • Bij Nederlands mag een gebarentolk worden ingezet in de rol van woordenboek waarbij de tolk woorden verduidelijkt maar geen oplossingsrichtingen aangeeft. De gebarentolk vertaalt op de verzoek van student.

Mogelijkheden bij de instellingsexamens:

Bespreek de mogelijkheden met je docent, mentor en zorgcoördinator. Op de website van taal en rekenen mbo kun je terug vinden welke mogelijkheden er allemaal zijn. Bespreek de verschillende informatiebladen met docenten van school.

Ten eerste is het goed om te weten dat de vraag gesteld moet worden aan de examencommissie of de student het recht heeft op een speciaal examen. De examencommissie maakt hier namelijk het besluit over. Er is best veel mogelijk. Bij een terughoudende examencommissie kun je de school verwijzen naar het CvTE (college voor toetsen en examens) om de regels uit te leggen.

Bij een niet gespecificeerde hulpvraag kan de examencommissie soms om een medische verklaring vragen. Artsen zijn echter niet verplicht om een verklaring af te geven.

De examencommissie besluit welke faciliteiten toereikend zijn. Dat kan het volgende zijn:

 • Een half uur verlenging van de examentijd
 • Pauzes
 • Afname in het ziekenhuis

Heb je hulp nodig met het zoeken naar de mogelijkheden? Neem dan contact op met JOB!

Ook als je geen extra ondersteuning nodig hebt, heb je als student recht op hulpmiddelen. Dit zijn de volgende:

Nederlands

 • Pen/potlood en kladpapier
 • Verklarend Nederlands woordenboek. Dit is een woordenboek wat uitlegt wat een woord betekent. De examencommissie bepaalt of jij het woordenboek zelf moet meenemen of dat de school die klaar heeft liggen. Dit moet een papieren woordenboek zijn, een digitaal woordenboek mag niet.

Engels

 • Pen/potlood en kladpapier
 • Engels – Nederlands woordenboek. Dit moet een papieren woordenboek zijn, een digitaal woordenboek mag niet. De examencommissie bepaalt of jij het woordenboek zelf moet meenemen of dat de school die klaar heeft liggen.

Op aanvraag bij de examencommissie kan een Engels – moedertaal woordenboek of een beeldwoordenboek ook toegestaan worden. Deze mogelijkheid moet je wel op tijd aanvragen bij de examencommissie.

Jouw diplomacijfer voor Nederlands bestaat uit twee verschillende onderdelen:

 • Lezen en luisteren (dit is een landelijk examen dat door alle studenten in het hele land op dezelfde momenten wordt gemaakt)
 • Schrijven en spreken (dit zijn examens die docenten op je school zelf maken of die de school inkoopt)

Bij het onderdeel ‘lezen en luisteren’ wordt er niet gecontroleerd op spelling.

Bij het onderdeel ‘schrijven en spreken’ wordt er wel gelet op spelling en tellen je spelfouten dus wel mee. Bij deze toets mag je, wanneer je dyslexie hebt, wel gebruik maken van hulpmiddelen zoals een tekstverwerker met spelling- en grammaticacontrole. Voor vragen hierover kun je terecht bij de examencommissie van jouw school.

Bron: Aangepaste vorm examinering centrale examensProtocol dyslexie mbo

Staat je vraag er niet bij?

Laat het ons weten! Wij proberen je vraag te beantwoorden of je bij een klacht te voorzien van een advies.

PS. JOB MBO is dé landelijke jongerenorganisatie die mbo-studenten een stem geeft in het onderwijs. Jouw verhaal is voor ons een belangrijk signaal. Hierdoor zorgen wij dat jouw onderwijs nog beter wordt!

Dien je vraag of klacht in
Back To Top