Skip to content

Waarom is de onderwijsovereenkomst belangrijk bij een uitschrijving?

Als de school of de student zich niet aan de afspraken in de OOK houdt, bepaalt de OOK grotendeels wie welke rechten heeft.

In het ergste geval kan de school je uitschrijven wanneer je de opleiding nog niet afgerond hebt. Redenen voor uitschrijving door de school moeten in de OOK vermeld staan. Als je het niet eens bent met de uitschrijving kan de onderwijsovereenkomst zelfs bewijsmateriaal zijn voor de rechter! Lees de OOK daarom goed door voordat je hem ondertekent èn bewaar hem goed, want je weet maar nooit.

De OOK is net zo lang geldig als de studieduur van de opleiding. Als een mbo-student studievertraging oploopt is er meer studietijd nodig dan gepland (en waarvoor getekend is). De school kan dan de OOK verlengen, aanpassen of een nieuwe OOK aanbieden.

In sommige onderwijsovereenkomsten staat ook een maximale studieduur. Wanneer deze overschreden wordt, mag de school je uitschrijven.

Staat je vraag er niet bij?

Laat het ons weten! Wij proberen je vraag te beantwoorden of je bij een klacht te voorzien van een advies.

PS. JOB MBO is dé landelijke jongerenorganisatie die mbo-studenten een stem geeft in het onderwijs. Jouw verhaal is voor ons een belangrijk signaal. Hierdoor zorgen wij dat jouw onderwijs nog beter wordt!

Dien je vraag of klacht in
Back To Top