Skip to content

Problemen rondom je toelating? Laat het ons weten!

Als je je voor 1 april 2023 aanmeldt, heb je recht op toelating tot de opleiding. De school kan je wel een negatief advies geven, maar daar hoef je niet naar te luisteren! Laat het ons weten als het bij jou mis gaat.

Heb je een klacht over je school, opleiding of examen?

JOB staat voor je klaar!

Zoek in veelgestelde vragen

Uitschrijving

Over het algemeen mag een school een opleiding niet halverwege stopzetten. Als een school een opleiding toch wil stopzetten, kan dat door:

  • geen nieuwe deelnemers toe te laten;
  • de huidige studenten een goed alternatief te bieden (bijvoorbeeld een verwante studie).

Voor meer informatie kijk op de website van de overheid.

Een OOK kan voortijdig beëindigd worden vanwege overmacht. De school moet in zo’n geval wel kunnen aantonen waarom zij niet langer in staat zijn de opleiding(en) aan te bieden.

Ook bij overmacht heeft de school nog wel inspanningsverplichtingen om jou zo goed mogelijk door te laten stromen naar een verwante opleiding binnen de school of daarbuiten.

Daarnaast is het verstandig om na te gaan of je recht hebt op een schadevergoeding van de school.

Wanneer een school overmacht als reden geeft, moet de school deze reden specificeren. Als de school helemaal geen reden geeft of de reden van overmacht niet specificeert, dan hoort JOB het graag!

Als je begint aan een mbo-opleiding, krijg je in het eerste jaar een bindend studieadvies (BSA). Dit is een advies om door te gaan of te stoppen met de opleiding. Als het advies negatief is, moet je met de opleiding stoppen.

 

Vaak wordt een OOK voortijdig beëindigd bij een bindend negatief studieadvies. Deze krijg je wanneer de maximale tijd voor studievertraging is overschreden. De maximale tijd voor studievertraging verschilt per opleiding en kun je terugvinden in de (artikelen) van de OOK.

De school is verplicht om tijdig aan een student aan te geven dat hij of zij een studieachterstand heeft opgelopen. De school geeft de student vervolgens begeleiding en een bepaalde tijd om de achterstand in te halen. Dit alles wordt vastgelegd in een document welke vaak een ‘aanvullende overeenkomst’ wordt genoemd.

De school heeft het recht om de OOK te ontbinden wanneer de maximale tijd voor studievertraging is overschreden, maar ze hoeven dat niet te doen. Denk hierbij aan mbo-studenten die door overmacht (ziekte) studievertraging oplopen. Het is in deze gevallen mogelijk om een langere studietijd te krijgen.

Een uitschrijving van een mbo-opleiding betekent dat de onderwijsovereenkomst (OOK), die een mbo-student voor het begin van zijn opleiding tekent met de school, wordt beëindigd. Uitschrijving kan verschillende redenen hebben. De reden is meestal dat de student zijn/haar diploma heeft gehaald, maar het kan ook zijn dat de OOK voor die tijd wordt beëindigd op initiatief van de docent of student.

Als je wordt uitgeschreven, vergeet dan niet ook je studiefinanciering en je OV-kaart stop te zetten. Lees de tips hier. Let op! Als je reist met je ov-kaart terwijl je er eigenlijk geen recht op hebt, kun je een boete krijgen, check hier zo dat zit.

Als je je diploma behaald hebt wordt de OOK beëindigd, ook als je eerder klaar bent dan gepland. In andere woorden: de OOK wordt dan ontbonden. Je kan recht hebben op een gedeeltelijke teruggave van het les- of cursusgeld, afhankelijk van de datum waarop je bent afgestudeerd. Klik hier voor de voorwaarden.

Let op! Nadat je bent afgestudeerd moet je zelf je studiefinanciering en OV-jaarkaart stopzetten. De studiefinanciering zet je stop via DUO. Je studentenreisproduct zet je stop via een ophaalautomaat van het ov. Lees hier hoe je dit kunt doen. Anders kan je flinke boetes krijgen.

Een mbo-student kan zich, mits 18 jaar of ouder of in het bezit van een havo of mbo niveau 2 diploma, te allen tijde zelf uitschrijven. Dit doen veel mbo-studenten als ze merken dat ze niet gemotiveerd zijn voor hun studie.

Vergeet dan niet je studiefinanciering en je ov-kaart stop te zetten. Lees hier meer tips om boetes te voorkomen na je uitschrijving.

Wanneer je onder de 23 bent en je hebt nog geen startkwalificatie (minimaal een havo of mbo niveau 2 opleiding) behaald, dan ben je eigenlijk nog een voortijdige schoolverlater. In dat geval kun je hulp krijgen van het Regionale Meld en Coördinatiepunt (RMC) in jouw regio om een andere plaats in het onderwijs voor jou te vinden. Via www.rmcnet.nl kun je de contactpersoon in jouw regio vinden.

Ben je jonger dan 18 jaar en heb je geen startkwalificatie (havo of mbo niveau 2 diploma) behaald, dan val je onder de leerplichtwet. Een school mag je dan niet meteen uitschrijven, ook al staat de school in zijn recht. De school moet acht weken lang helpen bij het zoeken naar een nieuwe school. Tijdens die acht weken heeft de mbo-student het recht om op de oude school de lessen te blijven volgen.

Vaak zijn mbo-studenten het niet eens met de redenen die de school aanvoert om hen uit te schrijven. Wanneer de opgegeven redenen van de school niet overeenkomen met redenen (artikelen) die in de OOK staan of de school maakt misbruik van de artikelen, dan is het van groot belang dat je bezwaar maakt. Teken in dat geval nooit voor je uitschrijving, maar neem contact op met JOB!

In de brief van de uitschrijving staat hoe je bezwaar kan maken tegen de uitschrijving. Ook in de OOK staat wat je moet doen als je het niet eens bent met het besluit van je school.  Vaak wordt er doorverwezen naar de klachtencoördinator van de school. JOB Heeft deze gegevens ook, dus neem bij uitschrijving contact met ons op!

De school kan om verschillende redenen besluiten om een student van een opleiding uit te schrijven (ofwel te verwijderen). Maar als de school dat doet, moet de school zich wel aan een aantal landelijke regels houden. De volgende regels horen in de OOK te staan:

  • Er moet in de OOK staan om welke redenen en op welke manier de school een mbo-student van school mag sturen.
  • Er moet in de OOK staan wat je kan doen als je het niet eens bent met het besluit van de school

Het kan zijn dat de OOK doorverwijst naar het Studentenstatuut. In dit statuut staat beschreven wat mag en moet, toelatingsbeleid en bsa, uitschrijving en klachten.

Als de school of de student zich niet aan de afspraken in de OOK houdt, bepaalt de OOK grotendeels wie welke rechten heeft.

In het ergste geval kan de school je uitschrijven wanneer je de opleiding nog niet afgerond hebt. Redenen voor uitschrijving door de school moeten in de OOK vermeld staan. Als je het niet eens bent met de uitschrijving kan de onderwijsovereenkomst zelfs bewijsmateriaal zijn voor de rechter! Lees de OOK daarom goed door voordat je hem ondertekent èn bewaar hem goed, want je weet maar nooit.

De OOK is net zo lang geldig als de studieduur van de opleiding. Als een mbo-student studievertraging oploopt is er meer studietijd nodig dan gepland (en waarvoor getekend is). De school kan dan de OOK verlengen, aanpassen of een nieuwe OOK aanbieden.

In sommige onderwijsovereenkomsten staat ook een maximale studieduur. Wanneer deze overschreden wordt, mag de school je uitschrijven.

In de onderwijsovereenkomst (OOK) staan de rechten en plichten van de school en van de mbo-student. Als er eenmaal een handtekening gezet is, dan is de mbo-student verplicht om zich aan de afspraken, artikelen genaamd, in de OOK te houden. De artikelen staan, meestal met hele kleine lettertjes, achterop de OOK die je tekent. De artikelen gelden voor de school en voor jou als student. Ze verplichten zich om jou zo goed mogelijk te begeleiden met je studie om je in staat te stellen de opleiding te behalen binnen de gestelde studieduur. Maar in de artikelen staan ook ‘gedragsregels’ en studieafspraken die voor jou gelden.

Staat je vraag er niet bij?

Laat het ons weten! Wij proberen je vraag te beantwoorden of je bij een klacht te voorzien van een advies.

PS. JOB MBO is dé landelijke jongerenorganisatie die mbo-studenten een stem geeft in het onderwijs. Jouw verhaal is voor ons een belangrijk signaal. Hierdoor zorgen wij dat jouw onderwijs nog beter wordt!

Dien je vraag of klacht in
Back To Top