Skip to content

Wat zijn mijn rechten en plichten tijdens stage?

Voordat je gaat beginnen met een stage moet je de praktijkovereenkomst (POK) / stageovereenkomst tekenen. Hierin staan de afspraken die zijn gemaakt tussen jou, je stagebedrijf en je school.

Wat moet in de praktijkovereenkomst (POK) / stageovereenkomst staan:  
Zorg dat in je POK of stageovereenkomst goed doorleest voordat je hem tekent. Als er dingen in staan die je niet begrijpt of waar je het niet mee eens bent kan je dat op school aangeven. Let er op dat deze wettelijk verplichte zaken in ieder geval in je POK of stagecontract staan:
– De begin- en einddatum van je stage
– Het totale aantal te volgen stage-uren en de verdeling daarvan over de studiejaren
– Wie je begeleider is vanuit school en wie je begeleider is op je stageplek
– Het deel van de kwalificatie en/of het keuzedeel dat je tijdens de stage dient te
behalen, en de beoordeling daarvan
– De gevallen waarin en de wijze waarop de overeenkomst voortijdig kan worden ontbonden.

Als je later in de problemen komt, of iemand houdt zich niet aan de afspraken, dan kun je alle afspraken die je hebt gemaakt goed terugvinden. Het is ook belangrijk dat je met je school en het stagebedrijf concrete afspraken maakt over de vorm en inhoud van je stage, de manier en frequentie van begeleiding, het persoonlijke leerprogramma, persoonlijke leerdoelen en de toetsingsmethode. Vaak worden deze afspraken schriftelijk vastgelegd in een addendum en maken onderdeel uit van de praktijkovereenkomst.

Deze punten horen NIET in de praktijkovereenkomst (POK) / stageovereenkomst te staan:
– Het leerbedrijf is niet aansprakelijk voor schade of letsel dat je tijdens je stage oploopt, tenzij het letsel of de schade in belangrijke mate opzet of bewuste roekeloosheid is van het leerbedrijf.
– De deelnemer, dat ben jij, is aansprakelijk voor letsel of schade dat je tijdens je stage oploopt, tenzij het letsel of de schade in belangrijke mate opzet of bewuste roekeloosheid is van het leerbedrijf.
– Iets vaags zoals: “onder bepaalde omstandigheden wordt de POK door het leerbedrijf beëindigd.”
– Dat je het eens bent met bepaalde regels, bijvoorbeeld de gedragsregels, maar je weet niet wat die regels zijn.

Bpv-protocol
Je school blijft verantwoordelijk voor jou en je opleiding, ook tijdens je stage. Als er problemen zijn op je stageplek moet je die dus altijd melden op school. In dit bpv-protocol staat beschreven wat tijdens de stage wordt verwacht van jou, van je school, van het stagebedrijf en van de SBB, Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.

Stagewijzer
JOB heeft samen met CNV Jong en FNV Jongeren in deze stagewijzer alles wat je moet weten over stagelopen in het mbo op een rijtje gezet. Voor meer informatie en tips over hoe je een stage kan vinden, wat je kan doen bij problemen en voor voorbeelden van praktijkovereenkomst kan je bij deze stagewijzer terecht.

Leerwerkwijzer
Uiteraard hebben wij dezelfde informatie ook voor bbl’ers en verzameld, kijk daarvoor in de leerwerkwijzer.

Staat je vraag er niet bij?

Laat het ons weten! Wij proberen je vraag te beantwoorden of je bij een klacht te voorzien van een advies.

PS. JOB MBO is dé landelijke jongerenorganisatie die mbo-studenten een stem geeft in het onderwijs. Jouw verhaal is voor ons een belangrijk signaal. Hierdoor zorgen wij dat jouw onderwijs nog beter wordt!

Dien je vraag of klacht in
Back To Top