Skip to content

Problemen rondom je toelating? Laat het ons weten!

Als je je voor 1 april 2023 aanmeldt, heb je recht op toelating tot de opleiding. De school kan je wel een negatief advies geven, maar daar hoef je niet naar te luisteren! Laat het ons weten als het bij jou mis gaat.

Heb je een klacht over je school, opleiding of examen?

JOB staat voor je klaar!

Zoek in veelgestelde vragen

Stage

In de Stagewijzer (voor bol-studenten) & Leerwerkwijzer (bbl-studenten) staan alle regels rondom zaken waar je mee te maken kunt krijgen voor, tijdens of na je stage!
Heb je een ondersteuningsbehoefte en ga je stagelopen? Check dan dit handboek BPV-handboek voor begeleiding van studenten met extra ondersteuningsbehoefte – 30 mei 2022.pdf (ingrado.nl)

Maar eerst: Hoe vind ik een stage?

Als je stage wilt lopen, kan je werkgever om een VOG vragen. Dit is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Deze verklaring geeft aan dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor je baan of stage. Je kunt deze verklaring aanvragen via de gemeente of online via je DigiD. Het ligt eraan waar je werkgever voor kiest.

Meer informatie over de VOG of een check doen om jouw kansen in te schatten of je zo’n VOG kunt krijgen? Check het op de website van Justis.

Meestal heb je tijdens je stage minder vakantiedagen dan wanneer je naar school gaat. In overleg met je stagebedrijf en je school bepaal je wanneer jij je vrije dagen opneemt. Het is dus niet vanzelfsprekend dat je ook vrij hebt van je stage als er een schoolvakantie is.

In je praktijkovereenkomst (POK), ook wel stagecontract genoemd, moet staan hoeveel uur stage je gaat lopen. Je kunt zo ook zelf uitrekenen hoeveel dagen er overblijven en op hoeveel vrije dagen je dus recht hebt. Let er wel op dat alle uren die je werkt meetellen voor je stage. Als je veel overwerkt, dan ben je eerder klaar met je stage of je hebt een aantal extra vrije dagen. In overleg met je stagebedrijf bepaal je wanneer je de vrije dagen opneemt. Vaak wordt er naast de praktijkovereenkomst nog een stageovereenkomst gesloten waarbij afspraken over vergoedingen (eventueel) en vrije dagen etc. worden vastgelegd. Heb je dit niet? Vraag bij de start van de stage aan je stagebedrijf om zo’n overeenkomst alsnog af te sluiten. Dan heb je schriftelijk bewijs wat de afspraken zijn.

Voordat je definitief besluit te stoppen is het verstandig om met je stagebegeleider over de consequenties te praten. Overleg in ieder geval het volgende met je stagebegeleider:
Loop ik studievertraging op en zo ja hoeveel?
Blijft mijn recht op herkansing staan?
Blijven mijn behaalde leerdoelen staan zodat ik die niet opnieuw hoef te behalen?
Wie gaat er op zoek naar een vervangende stageplek?

Wanneer je recht op herkansing vervalt, moet je de volgende stage in één keer halen, anders kun je van school worden gestuurd. Meer informatie over stoppen met je stage vind je in de stagewijzer en leerwerkwijzer.

In je stageovereenkomst heb je afgesproken dat je een bepaald aantal klokuren stage loopt. De school of het stagebedrijf kan jou dus verplichten om de gemiste uren in te halen. Maak hier in ieder geval met het stagebedrijf duidelijke afspraken over. Het hangt er natuurlijk ook vanaf hoe jij in het bedrijf functioneert, of je alle opdrachten af hebt en hoe jouw situatie er op dit moment uitziet. Inhalen van gemiste uren wordt lastiger als je voor langere tijd ziek bent en zo een deel van je stage mist. Voor afwezigheid tijdens je stage gelden voor stagiairs dezelfde regels als voor het personeel van het stagebedrijf en ook de regels uit je stageovereenkomst.

 

Op deze website vind je tips voor stage lopen en ziekte

Lukt het jou maar niet om een leerwerkplek te vinden? Heb je het vermoeden dat de reden daarvan is dat je een buitenlandse naam hebt, omdat je zwanger bent of omdat je een handicap hebt? Word je op werk door collega’s gepest omdat je homoseksueel bent? Kortom: wordt je gediscrimineerd?

Discriminatie bij het vinden van een stage of op je stage is onaanvaardbaar en onacceptabel. Het is belangrijk dat studenten die stagediscriminatie ervaren zich melden. Hierdoor wordt het inzichtelijk en kan er ook iets mee worden gedaan. Bespreek het eerst met je praktijkbegeleider of je stagebegeleider van school. Wil jij liever niet bij een van je begeleiders aankloppen? Dan kun je altijd terecht bij een vertrouwenspersoon bij jou op school.

Waar kun je discriminatie nog meer melden?

·         Een antidiscriminatiebureau bij jou in de buurt. Via een melding bij discriminatie.nl komt deze uit bij een bureau bij jou in de buurt.
Om discriminatie te melden en voor kosteloos advies of ondersteuning kun je terecht bij het onafhankelijke antidiscriminatiebureau. Daar kun je snel bij jou in de buurt een persoonlijk advies krijgen over de stappen die je kunt ondernemen. Het antidiscriminatiebureau kan, als je dat wilt, ook voor je bemiddelen met de persoon of organisatie die heeft gediscrimineerd. Het antidiscriminatiebureau kan je tevens ondersteunen als je aangifte bij de politie wilt doen of als je je situatie wilt voorleggen aan het College voor de Rechten van de Mens.

·         Het College voor de Rechten van de Mens
Je kunt hier een melding doen of een oordeel aanvragen over een situatie. Een antidiscriminatiebureau kan je ondersteunen bij het voorleggen van zo’n situatie bij het College voor de Rechten van de Mens.

·         De Politie
Je kunt aangifte doen bij de Politie als er sprake is van een strafbaar feit. Een antidiscriminatiebureau kan je hierbij ondersteunen.

·         De SBB
Via het Meldpunt stagediscriminatie van de SBB kun je een melding doen. Naar aanleiding van de melding doet SBB onderzoek. Als de stagediscriminatie aantoonbaar is, kan SBB de erkenning van een leerbedrijf op grond van discriminatie intrekken. Samen met de school zoekt SBB actief naar een vervangende stageplek.

Kom je er niet uit, neem dan contact op met ons en dan helpen wij je verder.

Wacht niet met actie ondernemen! Als jij je niet veilig voelt op je stageplaats, dan moet je dat zo snel mogelijk aangeven. Wil jij liever niet bij een van je begeleiders aankloppen? Dan kun je altijd terecht bij een vertrouwenspersoon op school. Een vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Je hoeft geen namen te noemen en alles wat je zegt, blijft geheim. Als je niet naar een vertrouwenspersoon van je school wilt, dan kun je ook contact opnemen met een vertrouwensinspecteur van de onderwijsinspectie. De vertrouwensinspecteur behandelt je klacht en kan je helpen verdere stappen te ondernemen. Hij of zij heeft ook geheimhoudingsplicht, dus jullie maken samen afspraken over welke stappen er verder worden ondernomen. Alles gebeurt in overleg met jou. Het telefoonnummer van de vertrouwensinspecteur van de onderwijsinspectie is: 0900-111 3 111. 

Vind je het fijner om eerst een medewerker van JOB te spreken bel dan naar 030-7900915. Je kan ons ook bereiken via ons WhatsApp nummer (dit nummer is alleen voor WhatsApp berichten): 06-83315697

 

 

Je hebt tijdens je stage recht op goede begeleiding van je school, je stagebegeleider, je stagebedrijf en de praktijkbegeleider. Waar je precies recht op hebt spreek je af in je praktijkovereenkomst/stageovereenkomst.

Ben je niet tevreden over de begeleiding die je krijgt? Is je stagebegeleider nooit bereikbaar, krijg je geen feedback van je praktijkbegeleider of heb je een conflict met hem/haar? Maak je probleem bespreekbaar bij je praktijkbegeleider. Lost dat niets op, neem dan contact op met je stagebegeleider van school. Wanneer dat ook niets oplevert, ga dan langs bij je mentor of neem contact op met JOB.

In de wet is opgenomen dat de school een vervangende stageplek zo snel als mogelijk beschikbaar stelt aan de student als de praktijkovereenkomst wordt beëindigd omdat het leerbedrijf niet aan haar verplichtingen voldoet. Dat is het geval als de praktijkplaats niet of niet volledig beschikbaar is, de begeleiding tekort schiet of ontbreekt, het leerbedrijf niet meer een erkend leerbedrijf is of als er sprake is van andere omstandigheden die maken dat de stage niet langer naar behoren kan plaatsvinden.

Meestal heb je tijdens je stage al een paar voortgangsgesprekken gehad waarin eventuele verbeterpunten zijn besproken. De kans is dus klein dat je tijdens je proeve van bekwaamheid (PvB) op- of aanmerkingen krijgt, die je nog niet eerder hebt gehoord. Maar stel dat dit wel gebeurt? Wat dan?

* Geef beleefd aan dat je het er niet mee eens bent.
* Vraag waarom je een slechte beoordeling krijgt terwijl je daar in de eerdere gesprekken niets over hebt gehoord.
* Kijk de aantekeningen van de eerdere gespreken goed na. Welke afspraken heb je toen met je begeleiders gemaakt? Misschien kun je aantonen dat het stagebedrijf de afspraken in de stageovereenkomst niet is nagekomen of misschien heb jij bepaalde punten uit eerdere voortgangsgesprekken juist wel verbeterd. Dit kan een ondersteuning zijn als je besluit verdere stappen te ondernemen tegen een slechte eindbeoordeling.
* Bezwaar over eindbeoordeling indienen. Kijk in je praktijkovereenkomst, de stagegids, de onderwijs- en examenregeling (OER) of de klachtenregeling na hoe je officieel kunt laten weten dat je het niet eens bent met de eindbeoordeling

* Na een werkdag mag je 11 uur aaneengesloten niet werken. Wel mag deze rustperiode eens in de 7 dagen ingekort worden tot 8 uur als de aard van het werk of de bedrijfsomstandigheden dit nodig maken.
* Na een werkweek mag je 36 uur aaneengesloten niet werken. Als je werkweek bijvoorbeeld op zaterdag om 16.00 uur eindigt, mag je vanaf maandag om 04.00 uur weer aan het werk gaan.
* In een periode van 14 dagen werk je minimaal 72 uur aaneengesloten niet. Deze periode mag gesplitst worden in 2 perioden van minimaal 32 uur.

Pauze
Pauze is nadrukkelijk geen arbeidstijd, maar vrije tijd. Een pauze die langer duurt dan een kwartier wordt meestal niet uitbetaald.
Als je langer dan 5,5 uur werkt, heb je minimaal 30 minuten pauze. Deze pauze mag worden gesplitst in 2 keer een kwartier. Als je langer dan 10 uur werkt, is je pauze minstens 45 minuten. De pauze mag worden gesplitst in meerdere pauzes van elk minimaal een kwartier.

16 of 17 jaar
Ben je 16 of 17 jaar? Dan gelden andere regels voor rusttijden en pauzes. Voor meer informatie, zie de vraag “Hoeveel uur mag ik stagelopen als ik 16, 17 of 18+ ben?’

Het maakt uit of je 16, 17, of 18+ bent, de arbeidstijdenwet is namelijk van toepassing. Soms zijn de afspraken die bij de CAO gemaakt zijn anders dan de arbeidstijdenwet, kijk dus ook naar de CAO van je stage.

Als je 16 of 17 bent gelden de volgende regels:
– Je mag niet werken tussen 23.00 uur en 06.00 uur of 23.00 uur en 07.00 uur.
– Je moet een keer een half uur pauze of 2 keer 15 minuten pauze krijgen als je een dienst hebt van meer dan 4 en een half uur.
– Je moet minimaal 12 uur per dag rust.
– Je moet minimaal 36 uur per week (7 x 24 uur) rust hebben.
– Je hebt minimaal 13 vrije zondagen per 52 weken.
– Nachtdiensten zijn verboden.
– Je werkt per dienst maximaal 9 uur.
– Je werkt per week maximaal 45 uur.
– Per 4 weken heb je een gemiddelde arbeidstijd van 40 uur per week.
Verder geldt schooltijd = arbeidstijd. Dus als je op een dag 6 uur op school zit, dan mag je die dag nog maar 3 uur werken.

Als je 18 jaar of ouder bent gelden de volgende regels:
– Je werkt per dienst maximaal twaalf uur.
– Je werkt per week maximaal zestig uur. Je mag niet iedere week 60 uur werken. Over een periode van 4 weken mag je gemiddeld 55 uur per week werken. Bij cao of bedrijfsregeling mag hiervan worden afgeweken, maar je mag nooit meer dan 60 uur per week werken. Over een periode van 16 weken mag je gemiddeld maximaal 48 uur per week werken.

Voor een aantal werknemers en beroepen gelden andere regels voor onder andere werktijden en rusttijden. Kijk hier voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werktijden/vraag-en-antwoord/brochures-arbeidstijdenwet-en-arbeidstijdenbesluit

In je praktijkovereenkomst (POK), ook wel stagecontract genoemd, moet staan hoeveel uur stage je gaat lopen. Je kunt zo zelf uitrekenen hoeveel dagen er overblijven en op hoeveel vrije dagen je dus recht hebt. Let er wel op dat alle uren die je werkt meetellen voor je stage. Als je veel overwerkt, dan ben je eerder klaar met je stage of je hebt een aantal extra vrije dagen. In overleg met je stagebedrijf bepaal je wanneer je de vrije dagen opneemt.

Scholen moeten sinds 2014 een onderwijsprogramma aanbieden dat bestaat uit minimaal 1.000 onderwijsuren in het eerste leerjaar en minimaal 850 in de jaren daarna. Een school kan naar eigen inzicht de totale opleidingsduur verdelen. Als je bijvoorbeeld een 2-jarige opleiding volgt kan het dus zijn dat je in het eerste jaar helemaal geen stage loopt en in het tweede jaar bijna alleen maar. Check hier hoe het minimaal aantal uren per leerjaar is verdeeld.

Voordat je gaat beginnen met een stage moet je de praktijkovereenkomst (POK) / stageovereenkomst tekenen. Hierin staan de afspraken die zijn gemaakt tussen jou, je stagebedrijf en je school.

Wat moet in de praktijkovereenkomst (POK) / stageovereenkomst staan:  
Zorg dat in je POK of stageovereenkomst goed doorleest voordat je hem tekent. Als er dingen in staan die je niet begrijpt of waar je het niet mee eens bent kan je dat op school aangeven. Let er op dat deze wettelijk verplichte zaken in ieder geval in je POK of stagecontract staan:
– De begin- en einddatum van je stage
– Het totale aantal te volgen stage-uren en de verdeling daarvan over de studiejaren
– Wie je begeleider is vanuit school en wie je begeleider is op je stageplek
– Het deel van de kwalificatie en/of het keuzedeel dat je tijdens de stage dient te
behalen, en de beoordeling daarvan
– De gevallen waarin en de wijze waarop de overeenkomst voortijdig kan worden ontbonden.

Als je later in de problemen komt, of iemand houdt zich niet aan de afspraken, dan kun je alle afspraken die je hebt gemaakt goed terugvinden. Het is ook belangrijk dat je met je school en het stagebedrijf concrete afspraken maakt over de vorm en inhoud van je stage, de manier en frequentie van begeleiding, het persoonlijke leerprogramma, persoonlijke leerdoelen en de toetsingsmethode. Vaak worden deze afspraken schriftelijk vastgelegd in een addendum en maken onderdeel uit van de praktijkovereenkomst.

Deze punten horen NIET in de praktijkovereenkomst (POK) / stageovereenkomst te staan:
– Het leerbedrijf is niet aansprakelijk voor schade of letsel dat je tijdens je stage oploopt, tenzij het letsel of de schade in belangrijke mate opzet of bewuste roekeloosheid is van het leerbedrijf.
– De deelnemer, dat ben jij, is aansprakelijk voor letsel of schade dat je tijdens je stage oploopt, tenzij het letsel of de schade in belangrijke mate opzet of bewuste roekeloosheid is van het leerbedrijf.
– Iets vaags zoals: “onder bepaalde omstandigheden wordt de POK door het leerbedrijf beëindigd.”
– Dat je het eens bent met bepaalde regels, bijvoorbeeld de gedragsregels, maar je weet niet wat die regels zijn.

Bpv-protocol
Je school blijft verantwoordelijk voor jou en je opleiding, ook tijdens je stage. Als er problemen zijn op je stageplek moet je die dus altijd melden op school. In dit bpv-protocol staat beschreven wat tijdens de stage wordt verwacht van jou, van je school, van het stagebedrijf en van de SBB, Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.

Stagewijzer
JOB heeft samen met CNV Jong en FNV Jongeren in deze stagewijzer alles wat je moet weten over stagelopen in het mbo op een rijtje gezet. Voor meer informatie en tips over hoe je een stage kan vinden, wat je kan doen bij problemen en voor voorbeelden van praktijkovereenkomst kan je bij deze stagewijzer terecht.

Leerwerkwijzer
Uiteraard hebben wij dezelfde informatie ook voor bbl’ers en verzameld, kijk daarvoor in de leerwerkwijzer.

Alle opleidingen in het mbo combineren leren op school met leren in de praktijk. Er zijn twee varianten:
BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) en de BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL).

In de BOL breng je vooral tijd op school door en loop je daarnaast stage. De stage vormt twintig tot maximaal zestig procent van de opleiding.
In de BBL werk je drie of vier dagen per week in een bedrijf (een leerbaan) en zit je daarnaast één dag per week op school.

Wil je stage lopen of studeren in het buitenland, dan zijn er verschillende websites met informatie:

 

Sommige scholen hebben een International Office of een beleidsmedewerker internationalisering. Je mentor kan je hier meer over vertellen. Ook je stagecoördinator en bpv- coördinator heeft vaak informatie over stage lopen in het buitenland.

Als je een beperking hebt, dan heb je recht op aanpassingen tijdens je toetsen. Bij dyslexie bijvoorbeeld heb je recht op meer tijd. Bij autisme heb je recht op extra begeleiding en bij een lichamelijke beperking krijg je op je stage een aangepast bureau.

Aanpassingen van examens vraag je aan bij de examencommissie van je school. Zoek de contactgegevens op in je onderwijs- en examenreglementen (OER). Sommigen scholen hebben een Steunpunt Studie & Handicap. Ook bij de zorgcoördinator kan je terecht met vragen en voor advies. Op deze website zie je waar je op jouw school terecht kan ik voor vragen over aanpassingen.

Er zijn geen regels over weigering op basis van te weinig stageplekken. Sommige opleidingen hebben om deze reden een beperkt aantal opleidingsplekken. Het kan zijn dat er dan meer aanmeldingen zijn dan opleidingsplekken. Op de website van de opleiding moet op 1 februari al staan hoeveel plekken de opleiding heeft en wat ze doen als er teveel aanmeldingen zijn. Bij de SBB kan je ook melden dat er te weinig stageplekken zijn.

Het is natuurlijk de bedoeling om eventuele problemen op je stagebedrijf zoveel mogelijk zelf op te lossen in overleg met je stagebegeleider en je docent van school. Lukt dat niet, dan kan je een klacht indienen bij de SBB (Samenwerking Beroeps en bedrijfsleven). Schrijf ze een e-mail, brief of bel ze op.

Begin je zoektocht op www.stagemarkt.nl. Hier staan voor alle mbo-opleidingen erkende stages op! Het is belangrijk dat stages erkend zijn, dat betekent dat de stageplaats is gecontroleerd en geschikt is om te leren wat jij nodig hebt, dat ze de tijd hebben jou te begeleiden en dat het een veilig bedrijf is. De SBB erkent stageplekken. Mocht je niets vinden, vraag dan ook aan de stagecoördinator of er adressen van bedrijven bekend zijn waar je kan solliciteren. Studenten moeten scholen altijd om hulp kunnen vragen en ze zijn verplicht om je te helpen bij het zoeken. Dit betekent niet dat zij een stageplek moeten regelen maar wel dat ze jou ondersteunen bij het zoeken.

Houd stagewebsites dus goed in de gaten, ga bij bedrijven langs en laat iedereen weten dat je een stage zoekt. Een bedrijf heeft de mogelijkheid om een erkend leerbedrijf teworden, hoe dat geregeld kan worden, lees je op de site van SBB: www.s-bb.nl/bedrijven/erkenning/leerbedrijf-worden

 

Staat je vraag er niet bij?

Laat het ons weten! Wij proberen je vraag te beantwoorden of je bij een klacht te voorzien van een advies.

PS. JOB MBO is dé landelijke jongerenorganisatie die mbo-studenten een stem geeft in het onderwijs. Jouw verhaal is voor ons een belangrijk signaal. Hierdoor zorgen wij dat jouw onderwijs nog beter wordt!

Dien je vraag of klacht in
Back To Top