Skip to content

Informatie over opleidingen

Wat staat er op de website van de school over de opleidingen? Hoe krijgen aankomende studenten informatie over wat ze moeten weten als ze op deze mbo-school starten? Wordt er wel de juiste informatie gegeven over de inhoud van de opleidingen? Staat er ook iets over de kans op een stage of baan? Wil je daarin iets veranderen, kom dan in actie met jouw studentenraad!

Wat zijn je rechten?
De studentenraad heeft adviesrecht op ‘de wijze waarop de instelling informatie aan toekomstige studenten verstrekt’.

Studie in Cijfers
Jouw school is verplicht bij elke opleiding die ze aanbieden, ook informatie op 8 verschillende onderwerpen te geven. De meeste scholen geven deze informatie via ‘Studie in Cijfers’. Het gaat om cijfers op de volgende onderwerpen:

  • Kans op stage
  • Kans op leerbaan
  • Kans op werk
  • Doorstroom binnen het mbo
  • Doorstroom naar het hbo
  • Percentage geslaagde studenten
  • Percentage gediplomeerden met werk
  • Startsalaris
  • Studententevredenheid
Back To Top