Organisatie

Lees onze missie, de standpunten die JOB inneemt, onze statuten of ons huishoudelijk reglement. Het kantoorreglement is te allen tijde  te raadplegen op kantoor.

Wil je gemaakte kosten declareren? Lees in het reglement wat de mogelijkheden zijn. De declaratie kan met een formulier worden ingediend.