Skip to content

Passend Onderwijs

MBOtoegankelijk.nl

Weten jullie als studentenraad de zorgcoördinator/zorgdocent/Steunpunt Handicap+Studie (of welke naam dit op jullie school ook heeft) te vinden? De website www.mbotoegankelijk.nl gaat jullie daarbij helpen! Als studentenraad kun je helpen met het promoten van de website, zodat je medestudenten goed geïnformeerd zijn. Je kan er ook voor kiezen om de website zelf te promoten zodat studenten zelf een kijkje kunnen nemen, of kort en bondig samenvatten wat er op de website staat. Het kan in ieder geval helpen dat je aan je medestudenten laat weten dat ze misschien recht hebben op extra begeleiding. Sommige studenten weten dit namelijk helemaal niet. De school heeft immers geld gekregen om elke student onderwijs te bieden dat past bij zijn of haar kwaliteiten.

 

Gelijke Kansenspel

Een andere manier om het gesprek aan te gaan met je medestudenten over dit onderwerp, is door het spelen van het Gelijke Kansenspel. Dit spel is ontwikkeld door JOB, en heeft als doel om door middel van een spel te laten zien dat niet elke student precies dezelfde kansen krijgt tijdens zijn of haar studie. Bij dit bordspel, afgeleid van ganzenbord, zijn de kanskaarten gericht op zeven thema’s: geloof, huidskleur, geaardheid, leeftijd, armoede, mentale beperking en fysieke beperking. De kaarten zijn losjes gebaseerd op verhalen die beleidsmedewerkers via de klachten- en informatielijn hebben gehoord (bijvoorbeeld een student die werd uitgeschreven van de opleiding om hij mentale problemen heeft). Je kunt bijvoorbeeld voorstellen om dit spel door de school aan te laten schaffen (dat wordt door sommige scholen al gedaan!) of om dit spel tijdens Burgerschap te spelen. Je kunt dit spel bestellen op www.jobmbo.nl/gelijke-kansenspel/

Back To Top